HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Default Options for Originals (Opcions per defecte per als originals)

background image

Default Options for Originals (Opcions per defecte per als originals)

Nota

Els valors amb la indicació “(per defecte)” són els valors predeterminats de fàbrica. Alguns

elements del menú no tenen valors per defecte.

Taula 2-2

Menú Default Options for Originals (Opcions per defecte per als originals)

Element del menú

Valors

Descripció

Paper Size (Mida del paper)

Seleccioneu una mida del paper
de la llista.

Seleccioneu la mida del paper que utilitzeu més sovint per copiar o
escanejar originals.

Number of Sides (Nombre de
cares)

1

(per defecte)

Indiqueu si els originals que copieu o escanegeu solen tenir una cara
o dues.

2

Orientation (Orientació)

Portrait (Vertical)

(per defecte)

Seleccioneu l'orientació que utilitzeu més sovint per copiar o
escanejar originals. Seleccioneu

Portrait (Vertical)

si el marge curt es

troba a la part de dalt o seleccioneu

Landscape (Horitzontal)

si el

marge llarg es troba a la part de dalt.

Landscape (Horitzontal)

Optimize Text/Picture (Optimitza
text/imatge)

Manually Adjust (Ajusteu
manualment)

(per defecte)

Utilitzeu aquest paràmetre per optimitzar els resultats d'un tipus
determinat d'original. Podeu optimitzar els resultats per a text,
imatges o una combinació de tots dos.

Si trieu

Manually Adjust (Ajusteu manualment)

, podeu especificar la

combinació de text i imatges que s'utilitza més sovint.

Text

Photograph (Paper fotogràfic)

Image Adjustment (Ajusta
imatge)

Darkness (Foscor)

Utilitzeu aquest paràmetre per optimitzar els resultats per a originals
més foscos o més clars.

Background Cleanup (Neteja
fons)

Incrementeu el paràmetre

Background Cleanup (Neteja fons)

per

eliminar les imatges desdibuixades del fons o per eliminar un color
de fons clar.

Sharpness (Nitidesa)

Ajusteu el paràmetre

Sharpness (Nitidesa)

per aclarir o suavitzar la

imatge.