HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Default Fax Options (Opcions de fax per defecte)

background image

Default Fax Options (Opcions de fax per defecte)

Nota

Els valors amb la indicació “(per defecte)” són els valors predeterminats de fàbrica. Alguns

elements del menú no tenen valors per defecte.

Taula 2-4

Menú Fax Send (Envia fax)

Element del menú

Element del menú
subordinat

Valors

Descripció

Resolution (Resolució)

Standard (100x200dpi)
(Estàndard; 100x200ppp)

(per defecte)

Fine (200x200dpi) (Fina;
200x200ppp)

Superfine (300x300dpi)
(Ultrafi; 300x300ppp)

Utilitzeu aquesta funció per establir la resolució dels
documents enviats. Les imatges de més resolució
tenen més punts per polzada (ppp) i, per tant, són més
detallades. Les imatges de menys resolució tenen
menys punts per polzada (ppp) i, per tant, són menys
detallades però la mida del fitxer és més petita.

Fax Header (Capçalera
del fax)

Prepend (Al principi)

(per

defecte)

Overlay (Plantilla)

Utilitzeu aquesta funció per seleccionar la posició de la
capçalera del fax a la pàgina.

Seleccioneu

Prepend (Al principi)

per imprimir la

capçalera de fax sobre el contingut del fax i moure el
contingut del fax cap avall. Seleccioneu

Overlay

(Plantilla)

per imprimir la capçalera de fax sobre el

contingut del fax sense moure el contingut del fax cap
avall.

Amb aquesta opció evitareu que els faxos d'una pàgina
passin a tenir-ne dues.

Taula 2-3

Menú Default Copy Options (Opcions de còpia per defecte) (Continua)

24

Capítol 2 Tauler de control

CAWW

background image

Taula 2-5

Menú Fax Receive (Recepció de faxos)

Element del menú

Valors

Descripció

Forward Fax (Envia fax)

Fax Forwarding (Enviament de
faxos)

Change PIN (Canvia PIN)

Per enviar els faxos rebuts a un altre dispositiu de fax, seleccioneu

Fax Forwarding (Enviament de faxos)

i

Custom (Personalitzat)

. El

primer cop que seleccioneu aquest element del menú haureu de
configurar un PIN. Haureu d'introduir-lo cada cop que vulgueu utilitzar
aquest menú. Aquest PIN també s'utilitza per accedir al menú
Impressió de faxos.

Stamp Received Faxes (Segella
tots els faxos rebuts)

Enabled (S'ha habilitat)

Disabled (S'ha deshabilitat)

(per

defecte)

Utilitzeu aquesta funció per afegir-hi la data, l'hora, el número de
telèfon del remitent i el número de pàgina en cada pàgina dels faxos
que rep el dispositiu.

Fit to Page (Ajusta a la pàgina)

Enabled (S'ha habilitat)

(per

defecte)

Disabled (S'ha deshabilitat)

Utilitzeu aquesta funció per reduir els faxos amb mides més grans
que la mida A4 o mida carta per poder-los encabir en un full de mida
A4 o de mida carta. Si aquesta funció s'estableix en

Disabled (S'ha

deshabilitat)

, els faxos amb mides més grans que la mida A4 o la

mida carta ocuparan diverses pàgines.

Safata del paper per a
enviaments de fax

Seleccioneu-ne una de la llista de
safates.

Seleccioneu la safata amb la mida i el tipus de paper que voleu
utilitzar per als faxos rebuts.

Output Bin (Safata de sortida)

Seleccioneu-ne una de la llista de
caixes de sortida.

Si es pot, seleccioneu per als faxos la safata de sortida per defecte.