HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Material d’impressió

background image

Material d'impressió

Per a més informació sobre els subministraments de material, vegeu

http://www.hp.com/go/ljsupplies

.

Element

Descripció

Número de referència

Paper setinat suau per a làser d'HP

Utilitzeu-lo amb dispositius HP LaserJet.
Es tracta de paper revestit, perfecte per
a documents empresarials de gran
impacte, com fullets, material de vendes
i documents amb gràfics i fotografies.

Especificacions: 120 g/m

2

.

Carta (220 x 280 mm), capça de 50 fulls C4179A/països/regions del Pacífic

asiàtic

A4 (210 x 297 mm), capça amb 50 fulls

C4179B/països/regions del Pacífic
asiàtic i Europa

Paper resistent HP LaserJet

Utilitzeu-lo amb dispositius HP LaserJet.
Aquest paper d'acabat setinat és
impermeable i a prova d'estripades, i no
afecta negativament a la qualitat
d'impressió ni al rendiment. Utilitzeu-lo
per a registres, mapes, menús i altres
aplicacions empresarials.

Carta (8,5 x 11 polz.), 50 fulls en caixa
de cartró

Q1298A/EUA

A4 (210 x 297 mm), 50 fulls en caixa de
cartró

Q1298B/països/regions del Pacífic
asiàtic i Europa

Paper HP Premium Choice LaserJet

El paper LaserJet més brillant d'HP.
Aquest paper tan suau i
extraordinàriament blanc ofereix colors
increïbles i negres intensos. És un paper
ideal per a presentacions, plans
empresarials, correspondència externa i
altres documents de gran valor.

Especificacions: brillantor 98 (75 g/m

2

).

Carta (8,5 x 11 polz.), 500 fulls/raima, 10
raimes en caixa de cartró

HPU1132/EUA

Carta (8,5 x 11 polz.), 250 fulls/raima, 6
raimes en caixa de cartró

HPU1732 EUA

A4 (210 x 297 mm), 5 raimes en caixa de
cartró

Q2397A/regions i països del Pacífic
asiàtic

A4 (210 x 297 mm), 250 fulls/raima, 5
raimes en caixa de cartró

CHP412/Europa

A4 (210 x 297 mm), 500 fulls/raima, 5
raimes en caixa de cartró

CHP410/Europa

A4 (210 x 297 mm), 160 g/m

2

, 500 fulls/

raima, 5 raimes en caixa de cartró

CHP413/Europa

244 Apèndix A Subministraments i accessoris

CAWW

background image

Element

Descripció

Número de referència

Paper HP LaserJet

Utilitzeu-lo amb dispositius HP LaserJet.
És un paper ideal per a capçaleres,
notes importants, documents legals,
correu directe i correspondència.

Especificacions: brillantor 96, 90 g/m

2

.

Carta (8,5 x 11 polz.), 500 fulls/raima, 10
raimes en caixa de cartró

HPJ1124/EUA

Legal (8.5 x 14 polz.), 500 fulls/raima, 10
raimes en caixa de cartró

HPJ1424/EUA

Carta (220 x 280 mm), 500 fulls/raima, 5
raimes en caixa de cartró

Q2398A/regions i països del Pacífic
asiàtic

A4 (210 x 297 mm), 500 fulls/raima, 5
raimes en caixa de cartró

Q2400A/països/regions del Pacífic
asiàtic

A4 (210 x 297 mm), 500 fulls/raima

CHP310/Europa

Paper d'impressió HP

Utilitzeu-lo amb impressores
HP LaserJet i d'injecció. S'ha concebut
especialment per a oficines petites i
oficines domèstiques. És més gruixut i
brillant que el paper de fotocopiadores.

Especificacions: brillantor 92, 22 lliures

Carta (8,5 x 11 polz.), 500 fulls/raima, 10
raimes en caixa de cartró

HPP1122/ EUA i Mèxic

Carta (8,5 x 11 polz.), 500 fulls/raima, 3
raimes en caixa de cartró

HPP113R/EUA

A4 (210 x 297 mm), 500 fulls/raima, 5
raimes en caixa de cartró

CHP210/Europa

A4 (210 x 297 mm), 300 fulls/raima, 5
raimes en caixa de cartró

CHP213/Europa

Paper polivalent HP

Utilitzeu-lo amb dispositius làser i
d'injecció de tinta per a oficina,
fotocopiadores i màquines de fax. S'ha
creat per a empreses que volen un únic
paper per a totes les funcions
empresarials. És més brillant i suau que
altres papers d'oficina.

Especificacions: brillantor 90, 75 g/m

2

.

Carta (8,5 x 11 polz.), 500 fulls/raima, 10
raimes en caixa de cartró

Carta (8,5 x 11 polz.), 500 fulls/raima, 5
raimes en caixa de cartró

Carta (8,5 x 11 polz.), 250 fulls/raima, 12
raimes en caixa de cartró

Carta (8,5 x 11 polz.), 3 orificis, 500 fulls/
raima, 10 raimes en caixa de cartró

Legal (8,5 x 14 polz.), 500 fulls/raima, 10
raimes en caixa de cartró

HPM1120/EUA

HPM115R/EUA

HP25011/EUA

HPM113H/EUA

HPM1420/EUA

CAWW

Números de referència 245

background image

Element

Descripció

Número de referència

Paper d'oficina HP

Utilitzeu-lo amb dispositius làser i
d'injecció de tinta per a oficina,
fotocopiadores i màquines de fax. És un
paper ideal per a impressions de gran
volum.

Especificacions: brillantor 84, 75 g/m

2

.

Carta (8,5 x 11 polz.), 500 fulls/raima, 10
raimes en caixa de cartró

HPC8511/EUA i Mèxic

Carta (8,5 x 11 polz.), 3 orificis, 500 fulls/
raima, 10 raimes en caixa de cartró

HPC3HP/EUA

Legal (8,5 x 14 polz.), 500 fulls/raima, 10
raimes en caixa de cartró

HPC8514/EUA

Carta (8,5 x 11 polz.), Quick Pack,
2.500 fulls en caixa de cartró

HP2500S/EUA i Mèxic

Carta (8,5 x 11 polz.), Quick Pack, 3
orificis, 2.500 fulls en caixa de cartró

HP2500P/EUA

Carta (220 x 280 mm), 500 fulls/raima, 5
raimes en caixa de cartró

Q2408A/regions i països del Pacífic
asiàtic

A4 (210 x 297 mm), 500 fulls/raima, 5
raimes en caixa de cartró

Q2407A/regions i països del Pacífic
asiàtic

A4 (210 x 297 mm), 500 fulls/raima, 5
raimes en caixa de cartró

CHP110/Europa

A4 (210 x 297 mm), Quick Pack,
2500 fulls/raima, 5 raimes en caixa de
cartró

CHP113/Europa

Paper d'oficina reciclat d'HP

Utilitzeu-lo amb dispositius làser i
d'injecció de tinta per a oficina,
fotocopiadores i màquines de fax. És un
paper ideal per a impressions de gran
volum.

S'ajusta a l'ordre executiva dels
EUA 13101 de productes aconsellats per
al mediambient.

Especificacions: brillantor 84, 20 lliures,
30% de material reciclat post-
consumidor.

Carta (8,5 x 11 polz.), 500 fulls/raima, 10
raimes en caixa de cartró

HPE1120/EUA

Carta (8,5 x 11 polz.), 3 orificis, 500 fulls/
raima, 10 raimes en caixa de cartró

HPE113H/EUA

Legal (8,5 x 14 polz.), 500 fulls/raima, 10
raimes en caixa de cartró

HPE1420/EUA

Transparències HP LaserJet

Utilitzeu-les només amb dispositius
monocrom HP LaserJet. Per a textos i
gràfics nítids i d'alta qualitat utilitzeu les
úniques transparències dissenyades i
provades específicament per a les
impressores monocromes HP LaserJet.

Especificacions: 4,3 mm de gruix.

Carta (8.5 x 11 polz.), 50 fulls en caixa
de cartró

92296T/EUA, països/regions del Pacífic
asiàtic i Europa

A4 (210 x 297 mm), 50 fulls en caixa de
cartró

922296U/països/regions del Pacífic
asiàtic i Europa

246 Apèndix A Subministraments i accessoris

CAWW

background image

B