HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Cartutx d’impressió : declaració de garantia limitada

background image

Cartutx d'impressió : declaració de garantia limitada

Aquest producte d'HP inclou una garantia per a defectes de materials i mà d'obra.

Aquesta garantia no és vàlida per a aquells productes que (a) hagin estat reomplerts, readaptats, tornats
a manufacturar o manipulats de qualsevol altra forma, (b) tinguin problemes derivats d'un ús inadequat,
un emmagatzematge incorrecte o una utilització no respectuosa amb les especificacions
mediambientals publicades per a aquest dispositiu, o (c) tinguin el desgast propi d'un ús normal.

Per obtenir el servei en garantia, porteu el producte al lloc on el vàreu comprar (amb una descripció del
problema per escrit i mostres d'impressió) o poseu-vos en contacte amb el servei d'atenció al client d'HP.
HP decidirà si substitueix els productes defectuosos o us torna els diners.

FINS AL PUNT PERMÈS PER LA LEGISLACIÓ LOCAL, LA GARANTIA ANTERIOR ÉS EXCLUSIVA
I NO S'EXPRESSA O S'IMPLICA CAP ALTRA GARANTIA, PER ESCRIT O DE FORMA ORAL. HP
REBUTJA ESPECÍFICAMENT QUALSEVOL GARANTIA IMPLÍCITA O QUALSEVOL CONDICIÓ DE
COMERCIABILITAT, QUALITAT SATISFACTÒRIA I IDONEÏTAT PER A UNA FINALITAT
DETERMINADA.

FINS AL PUNT PERMÈS PER LA LEGISLACIÓ LOCAL, EN CAP CAS PODRÀ CONSIDERAR-SE A
HP O ALS SEUS PROVEÏDORS RESPONSABLES DE CAP DANY DIRECTE, ESPECIAL,
INCIDENTAL, CONSEQÜENCIAL (INCLOSA LA PÈRDUA DE DADES O BENEFICIS) O ALTRES
TIPUS DE DANYS, BASATS EN CONTRACTES, PROCEDIMENTS FRAUDULENTS O ALTRES.

LES CONDICIONS DE LA GARANTIA QUE S'INCLOUEN EN AQUESTA DECLARACIÓ NO
EXCLOUEN, LIMITEN O MODIFIQUEN, SI NO QUE S'AFEGEIXEN, ALS DRETS LEGALS
OBLIGATORIS APLICABLES A LA VENDA D'AQUEST PRODUCTE (NOMÉS FINS ALS LÍMITS
PERMESOS LEGALMENT).

250 Apèndix B Servei i assistència

CAWW