HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Tipus de missatges del tauler de control

background image

Tipus de missatges del tauler de control

Hi ha quatre tipus de missatges del tauler de control que indiquen l'estat del dispositiu o problemes del
dispositiu.

Tipus de missatge

Descripció

Missatges d'estat

Els missatges d'estat reflecteixen l'estat actual del dispositiu. Informen del funcionament normal del
dispositiu i no cal fer res per esborrar-los. Canvien a mesura que canvia l'estat del dispositiu. Quan
el dispositiu està preparat, no està ocupat i no té missatges d'advertència pendents, apareix el
missatge d'estat Ready (Llesta) si el dispositiu està en línia.

Missatges
d'advertència

Els missatges d'advertència us informen d'errors de dades i d'impressió. Aquests missatges solen
alternar-se amb els missatges Ready (Llesta) o d'estat i continuen a la pantalla fins que toqueu

OK

. Podeu esborrar alguns missatges d'advertència. Si Clearable Warnings (Avisos temporals)

està establert en Job (Tasca) al menú

Device Behavior (Comportament del dispositiu)

del dispositiu,

el treball d'impressió següent esborra aquests missatges.

Missatges d'error

Els missatges d'error comuniquen que cal realitzar alguna acció, com ara afegir paper o treure un
encallament.

Alguns missatges d'error són de continuació automàtica. Si s'ha establert Auto Continue (Continua
automàticament)
als menús, el dispositiu continuarà el funcionament normal després que aparegui
un missatge d'error de continuació automàtica durant 10 segons.

Nota

Si es prem qualsevol botó durant aquest missatge d'error de 10 segons, s'anul·la la

característica de continuació automàtica i la funció del botó té preferència. Per exemple, si
es prem el botó

Stop

(Atura) s'atura la impressió i es presenta l'opció de cancel·lar el treball

d'impressió.

Missatges d'error crític

Els missatges d'error crítics us informen d'un error del dispositiu. N'hi ha alguns que es poden esborrar
apagant i engegant el dispositiu. A aquests missatges, no els afecta el paràmetre Auto Continue
(Continua automàticament)
. Si el missatge d'error no desapareix, és necessari una revisió o
reparació.

182 Capítol 11 Resolució de problemes

CAWW