HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Problemes generals

background image

Problemes generals

La tasca imprimeix en Courier (la tipografia per defecte) en comptes de la tipografia que heu sol·licitat.

Causa

Solució

No s'ha descarregat la tipografia sol·licitada.

Descarregueu la font que voleu i torneu a enviar la tasca
d'impressió. Comproveu el tipus de font i la ubicació. Si cal
descarregueu la font al dispositiu. Vegeu la documentació del
programari per obtenir més informació.

Una pàgina legal s'imprimeix amb marges retallats.

Causa

Solució

La tasca d'impressió era massa complexa.

Potser cal imprimir la tasca a 600 ppp, reduïu la complexitat
de la pàgina o instal·leu més memòria.

S'imprimeix una pàgina d'error PS.

Causa

Solució

La tasca d'impressió potser no és una tasca PS.

Comproveu que la tasca d'impressió és una tasca PS.
Comproveu si el programa esperava un fitxer de capçalera PS
o de configuració per enviar al dispositiu.

240 Capítol 11 Resolució de problemes

CAWW

background image

A