HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Resolució de problemes d’impressió generals

background image

Resolució de problemes d'impressió generals

El dispositiu selecciona el material de la safata equivocada.

Causa

Solució

La selecció de safates al programari podria ser incorrecta.

En alguns programes, la selecció de la safata es fa al menú
Configuració de la pàgina del programa.

Comproveu les configuracions de mida i tipus de safata al
tauler de control.

Als ordinadors amb Macintosh, utilitzeu la utilitat de la
impressora HP per canviar la prioritat de la safata.

La mida i tipus configurats no coincideixen amb la mida o tipus
del material carregat a la safata.

Canvieu la mida i el tipus configurats mitjançat el tauler de
control de manera que coincideixi amb la mida i el tipus del
material carregat a la safata.

El dispositiu no agafa paper de la safata.

Causa

Solució

La safata és buida.

Carregueu paper a la safata.

Les guies del paper no estan ben col·locades.

Per col·locar les guies correctament, vegeu

Carregueu el

material a les safates d'entrada

.

Assegureu-vos que la vora capdavantera de la pila de papers
és uniforme. Una vora irregular pot impedir que s'aixequi la
plata elevadora.

El paper s'arruga quan surt del dispositiu.

Causa

Solució

El paper s'arruga quan surt a la safata de sortida superior.

Gireu el paper que utilitzeu per a la impressió.

Reduïu la temperatura de fusió per reduir l'ondulació del paper.
(Vegeu

Menú Print Quality (Qualitat d'impressió)

)

La tasca d'impressió és excessivament lenta.

Causa

Solució

Potser la tasca és molt complexa.

No es pot superar la velocitat màxima del dispositiu encara que
hi afegiu més memòria.

De vegades les velocitats d'impressió es redueixen
automàticament quan s'imprimeix a materials de mida
personalitzada.

Nota: La velocitat es redueix quan s'imprimeix a un paper
estret o girat, quan s'imprimeix des de la safata 1 i quan
s'ajusta el mode de fusor per a un tipus de material determinat.

Reduïu la complexitat de la pàgina o intenteu ajustar els
paràmetres de qualitat d'impressió. Si és un problema
freqüent, afegiu memòria al dispositiu.

CAWW

Resolució de problemes d'impressió generals 179

background image

La tasca d'impressió és excessivament lenta.

Causa

Solució

Esteu imprimint un fitxer PDF o PostScript (PS) però utilitzeu
un controlador de dispositiu PCL.

Utilitzeu el controlador de dispositiu PS en lloc del controlador
de dispositiu PCL. (Normalment podeu fer-ho des del
programari.)

Al controlador del dispositiu, l'opció Optimitza per a: s'ha
configurat en cartolina, paper gruixut, paper aspre o paper
bond.

Al controlador del dispositiu, establiu un tipus de paper normal
(vegeu

Control dels treballs d'impressió

).

Nota

Si canvieu la configuració a paper normal, la

tasca d'impressió s'imprimirà més ràpidament.
Malgrat tot, si utilitzeu materials gruixuts, deixeu el
controlador del dispositiu configurat en paper gruixut
per obtenir millors resultats, tot i que la impressió pot
ser més lenta.

La tasca d'impressió s'imprimeix a totes dues cares del paper.

Causa

Solució

El dispositiu s'ha configurat per a la impressió dúplex

Vegeu

Obriu els controladors de la impressora

per canviar la

configuració o consulteu l'Ajuda en línia.

La tasca d'impressió conté només una pàgina però el dispositiu també processa l'altra cara del full (el full comença
a sortir però de seguida torna a entrar al dispositiu).

Causa

Solució

El dispositiu s'ha configurat per a la impressió dúplex Tot i que
la tasca d'impressió conté una sola pàgina, el dispositiu
processa les dues cares.

Vegeu

Obriu els controladors de la impressora

per canviar la

configuració o consulteu l'Ajuda en línia.

Les pàgines s'imprimeixen però estan totalment en blanc.

Causa

Solució

Potser no heu tret el precinte del cartutx d'impressió.

Traieu el cartutx d'impressió i enretireu el precinte. Torneu a
instal·lar el cartutx d'impressió.

Potser l'arxiu té pàgines en blanc.

Comproveu que l'arxiu no té pàgines en blanc.

El dispositiu imprimeix però el text apareix distorsionat o incomplet.

Causa

Solució

El cable del dispositiu està solt o és defectuós.

Desconnecteu el cable del dispositiu i torneu a connectar-lo.
Proveu d'imprimir una tasca d'impressió que sabeu que surt
bé. Si és possible, connecteu el cable i el dispositiu a un altre
ordinador i intenteu imprimir una tasca d'impressió que sabeu
que surt bé. Finalment, proveu amb un cable nou.

180 Capítol 11 Resolució de problemes

CAWW

background image

El dispositiu imprimeix però el text apareix distorsionat o incomplet.

Causa

Solució

El dispositiu forma part d'una xarxa o és un dispositiu compartit
i no rep un senyal clar.

Desconnecteu el dispositiu de la xarxa i utilitzeu un cable USB
per connectar-lo directament a un ordinador. Imprimiu una
tasca d'impressió que sabeu que surt bé.

Al programari s'ha seleccionat un controlador incorrecte.

Comproveu el menú de selecció de dispositiu del programari
per assegurar-vos que s'ha seleccionat un dispositiu
HP LaserJet M5025 o HP LaserJet M5035.

El programa no funciona correctament.

Proveu d'imprimir una tasca des d'un altre programa.

El dispositiu no respon quan es selecciona Imprimeix des del programari.

Causa

Solució

El dispositiu s'ha quedat sense material d'impressió.

Afegiu material d'impressió

Potser el dispositiu es troba en el mode d'alimentació manual. Canvieu el mode d'alimentació manual per un altre mode.

El cable entre l'ordinador i el dispositiu no està ben connectat. Desconnecteu i torneu a connectar el cable.

El cable del dispositiu és defectuós.

Si es pot, connecteu el cable a un altre ordinador i intenteu
'imprimir una tasca d'impressió que sabeu que surt bé. També
podeu provar d'utilitzar un cable diferent.

Al programari s'ha seleccionat un dispositiu incorrecte.

Comproveu el menú de selecció de dispositiu del programari
per assegurar-vos que s'ha seleccionat un dispositiu
HP LaserJet M5025 o HP LaserJet M5035.

Pot haver un embús al dispositiu.

Solucioneu l'embús fent atenció a l'àrea del comunicador
dúplex (si el vostre model té un comunicador dúplex).
Vegeu

Elimineu els embussos

.

No s'ha configurat el port del dispositiu al programari.

Comproveu el menú de selecció de dispositiu del programari
per assegurar-vos que s'utilitza el port adequat. Si l'ordinador
té més d'un port, assegureu-vos que el dispositiu s'ha
connectat al port correcte.

El dispositiu forma part d'una xarxa i no rep senyal.

Desconnecteu el dispositiu de la xarxa i utilitzeu un cable
paral·lel o USB per connectar-lo directament a un ordinador.
Torneu a instal·lar el programari d'impressió. Imprimiu una
tasca d'impressió que sabeu que surt bé.

Esborreu de la cua d'impressió totes les tasques que s'han
aturat.

El dispositiu no rep alimentació

Si no hi ha cap llum encès, comproveu les connexions del
cable elèctric. Comproveu l'endoll. Comproveu la font
d'alimentació.

El dispositiu no funciona correctament.

Mireu a la pantalla del tauler de control si hi ha cap missatge
o llum que indiqui que s'ha produït un error al dispositiu.
Anoteu el missatge i vegeu

Missatges del tauler de control

.

CAWW

Resolució de problemes d'impressió generals 181