HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Recuperació d’embussos

background image

Recuperació d'embussos

El dispositiu té una opció de recuperació d'embussos que determina si el dispositiu tornarà a imprimir
les pàgines embussades després de solucionar l'embús.

Auto (Automàtic) indica al dispositiu que activi automàticament la recuperació d'embussos quan
el dispositiu té prou memòria.

Off (Desactivat) indica al dispositiu que no provi de tornar a imprimir les pàgines embussades.
Aquest paràmetre ajuda a conservar la memòria del dispositiu.

On (Activat) indica al dispositiu que torni a imprimir les pàgines embussades després de
solucionar l'embús.

Nota

En el procés de recuperació el dispositiu podria tornar a imprimir les pàgines que s'havien

imprès abans de l'embús. Assegureu-vos de suprimir les pàgines duplicades.

Per millorar la velocitat d'impressió i augmentar els recursos de memòria és aconsellable deshabilitar
la recuperació d'embussos.

Apagueu la recuperació d'embussos

1.

Des de la pantalla Inicia, premeu

Administration (Administració)

.

2.

Premeu

Device Behavior (Comportament del dispositiu)

.

3.

Premeu

Warning/Error Behavior (Comportament d'avís/error)

.

4.

Premeu

Jam Recovery (Recuperació d'embussos)

.

5.

Premeu

Off (Desactivat)

.

6.

Premeu

Save (Desa)

.

196 Capítol 11 Resolució de problemes

CAWW