HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Llista de comprovació de solució de problemes

background image

Llista de comprovació de solució de problemes

Si teniu problemes, utilitzeu la llista de comprovació següent per a identificar la causa del problema:

El dispositiu, està connectat a l'alimentació?

El dispositiu, està engegat?

El dispositiu, està en l'estat Ready (Llesta)?

Estan connectats tots els cables necessaris?

Hi ha algun missatge al tauler de control?

S'han instal·lat els consumibles autèntics d'HP?

S'ha canviat fa poc un cartutx d'impressió correctament i s'ha tret la llengüeta o la cinta adherida
al cartutx?

Per obtenir informació addicional sobre la instal·lació i la configuració, consulteu la guia de primers
passos.

Si no trobeu les solucions als problemes en aquestes guies, aneu a

www.hp.com/support/M5025mfp

o

www.hp.com/support/M5035mfp

.