HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Informació normativa

background image

Informació normativa

Aquesta secció conté la següent informació normativa:

Normatives de la FCC

Programa de responsabilitat mediambiental del producte

Declaració sobre telecomunicacions

Declaració de conformitat

Declaracions de seguretat

CAWW

261