HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Paràmetres de la utilitat de la impressora HP

background image

Paràmetres de la utilitat de la impressora HP

La utilitat de la impressora HP consta de pàgines que s'obren fent clic a la llista Configuration
Settings
(Paràmetres de configuració). La taula següent descriu les tasques que podeu realitzar des
d'aquestes pàgines.

Element

Descripció

Configuration Page (Pàgina de
configuració)

Imprimeix una pàgina de configuració.

Supplies Status (Estat dels
subministraments)

Mostra l'estat dels subministraments del dispositiu i inclou enllaços per encarregar
subministraments en línia.

HP Support (Assistència d'HP)

Permet accedir a l'assistència tècnica, encarregar subministraments en línia, registrar-se
en línia i consultar la informació de reciclatge i devolució.

File Upload (Càrrega de fitxers)

Transfereix els fitxers de l'ordinador al dispositiu.

Upload Fonts (Càrrega de fonts) Transfereix els fitxers de fonts de l'ordinador al dispositiu.

Firmware Update (Actualització
del microprogramari)

Transfereix els fitxers de microprogramari actualitzats de l'ordinador al dispositiu.

Duplex Mode (Mode dúplex)

Activa el mode d'impressió automàtica a dues cares.

CAWW

Utilitzeu la utilitat de la impressora d'HP per a Macintosh 157

background image

Element

Descripció

Economode & Toner Density
(Mode econòmic i densitat del
tòner)

Activa el mode econòmic per estalviar tòner o ajusta la densitat del tòner.

Resolution (Resolució)

Canvia els paràmetres de resolució, inclòs el paràmetre de REt.

Lock Resources (Bloqueja els
recursos)

Bloqueja o desbloqueja els productes d'emmagatzematge, com el disc dur.

Stored Jobs (Tasques
emmagatzemades)

Gestiona les tasques d'impressió que s'emmagatzemen al disc dur del dispositiu.

Trays Configuration
(Configuració de les safates)

Canvia els paràmetres per defecte de les safates.

IP Settings (Paràmetres IP)

Canvia els paràmetres de xarxa del dispositiu i permet accedir al servidor web incrustat.

Bonjour Settings (Paràmetres
Bonjour)

Permet activar o desactivar l'assistència Bonjour o canviar el nom de servei del dispositiu
que s'utilitza a la xarxa.

Additional Settings (Paràmetres
addicionals)

Permet accedir al servidor web incrustat.

E-mail Alerts (Alertes de correu
electrònic)

Configura el dispositiu per enviar alertes de correu electrònic quan es produeixen
determinats esdeveniments.

158 Capítol 10 Gestioneu i manteniu el dispositiu

CAWW