HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Obriu la utilitat de la impressora HP

background image

Obriu la utilitat de la impressora HP

Obriu la utilitat de la impressora HP amb el Mac OS X V10.2.8

1.

Obriu el Finder (Localitzador) i feu clic a Applications (Aplicacions).

2.

Feu clic a Library (Biblioteca) i a Printers (Impressores).

3.

Feu clic a HP i a Utilities (Utilitats).

4.

Feu doble clic a HP Printer Selector (Selector de la impressora d'HP) per obrir el HP Printer
Selector (Selector de la impressora HP).

5.

Seleccioneu el dispositiu que voleu configurar i feu clic a Utility (Utilitat).

Obriu la utilitat de la impressora HP amb el Mac OS X V10.3, V10.4 i versions posteriors.

1.

Feu clic a la icona Printer Setup Utility (Utilitat de configuració de la impressora) del Dock.

Nota

Si la icona Printer Setup Utility (Utilitat de configuració de la impressora) no

apareix al Dock, obriu el Finder (Localitzador), feu clic a Applications (Aplicacions), feu
clic a Utilities (Utilitats) i feu doble clic a Printer Setup Utility (Utilitat de configuració
de la impressora)
.

2.

Seleccioneu el dispositiu que voleu configurar i feu clic a Utility (Utilitat).