HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Apartats Programari Cura fàcil de la impressora HP

background image

Apartats Programari Cura fàcil de la impressora HP

Apartat

Paràmetres

Pestanya Llista de
dispositius

Mostra informació sobre
els dispositius de la
llista Dispositius

Informació del dispositiu, com el nom de la impressora, la marca i el model

Una icona (si el quadre desplegable Mostra com s'estableix en Miniatures, que és l'opció
per defecte)

Els avisos actuals del dispositiu

Si feu clic a un dispositiu de la llista, la Programari Cura fàcil de la impressora HP obre la
pestanya Resum d'aquest dispositiu.

Pestanya Assistència

Ofereix informació i
enllaços d'ajuda

Ofereix informació del dispositiu, inclou els avisos dels elements que cal atendre.

Ofereix enllaços a eines de resolució de problemes i de manteniment.

CAWW

Utilitzeu el Programari Cura fàcil de la impressora HP 151

background image

Apartat

Paràmetres

Finestra Demanar
subministraments

Permet encarregar
subministraments en
línia o per correu
electrònic

Llista de productes: Inclou els subministraments que podeu encarregar per a cada dispositiu.
Si voleu encarregar un producte concret, feu clic al quadre de verificació Demanar del
producte a la llista de productes.

Botó Comprar subministraments en línia: Obre el lloc web HP SureSupply en una finestra
nova de l'explorador. Si heu marcat el quadre de verificació Demanar d'algun producte, podreu
transferir aquesta informació al lloc web on rebreu informació sobre les opcions existents per
comprar els subministraments seleccionats.

Botó Imprimeix llista de compra: Imprimeix la informació dels subministraments amb el
quadre de verificació Demanar seleccionat:

Finestra Configuració
d'avisos

Permet configurar
notificacions
automàtiques dels
problemes del dispositiu

Avisos activats o desactivats: Activa o desactiva els avisos.

Quan hi hagi un avís: Permet definir quan voleu que aparegui una alerta (quan utilitzeu aquell
dispositiu concret o en el moment en que es detecti el problema).

Tipus d'avís: Permet definir si les alertes han d'estar vinculades només a errors crítics o a
qualsevol error, tot i que es pugui seguir imprimint.

Mètode de notificació Indica quin tipus d'avís ha d'aparèixer (missatge emergent o alerta
d'escriptori).

Pestanya Resum

Inclou informació d'estat
bàsica per al dispositiu

Llista Dispositius: Mostra els dispositius que podeu seleccionar.

Apartat Estat del dispositiu: Mostra informació d'estat del dispositiu. Aquest apartat inclou
les condicions de les alertes del dispositiu, per exemple un cartutx d'impressió buit. També
inclou informació d'identificació del dispositiu, els missatges del tauler de control i els nivells
dels cartutxos d'impressió. Després de solucionar un problema del dispositiu, feu clic al
botó

per actualitzar l'apartat.

Apartat Estat dels subministraments: Mostra l'estat detallat dels subministraments, com ara
el percentatge de tòner que queda al cartutx d'impressió i l'estat del material carregat a cada
safata.

Enllaç Detalls del subministrament: Obre la pàgina d'estat dels subministraments amb més
informació sobre els subministraments del dispositiu, informació de comandes i de reciclatge.

Finestra Troba altres
impressores

Permet afegir més
impressores a la llista
d'impressores.

Si feu clic a l'enllaç Troba altres impressores de la llista Dispositius, s'obre la finestra Troba
altres impressores
. La finestra Troba altres impressores ofereix una utilitat que detecta altres
impressores de la xarxa perquè pugueu afegir-les a la llista Dispositius i controlar-les des del
vostre ordinador.

152 Capítol 10 Gestioneu i manteniu el dispositiu

CAWW