HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Manteniment preventiu per al motor d’impressió

background image

Manteniment preventiu per al motor d'impressió

Quan apareix un missatge al tauler de control indicant-vos que feu el manteniment de la impressora,
heu de substituir alguns components.

Quan un comptador de pàgines arriba prop dels 200.000 fulls impresos, el dispositiu indica que
encarregueu un kit de manteniment. Podeu esborrar el missatge temporalment amb l'element Clear

CAWW

Substituïu els subministraments i els components 163

background image

Maintenance Message (Elimina el missatge de manteniment) del menú subordinat Resets (Valors
inicials)
sota Administration (Administració). Quan el comptador de fulls arriba als 200.000 ja no podeu
esborrar el missatge i heu d'instal·lar el kit de manteniment. Per consultar el nombre de pàgines que el
dispositiu ha imprès des de la instal·lació de components nous del kit de manteniment, imprimiu una
pàgina de configuració o d'estat dels subministraments.

El kit de manteniment del motor d'impressió inclou aquests elements:

Fusor

Roleus (transferència, alimentació i separació)

Coixinets de separació

Instruccions d'instal·lació

Seguiu les instruccions incloses amb el kit per instal·lar-lo.

Nota

El kit de manteniment és un consumible i no s'inclou a la garantia original ni a la majoria

de garanties ampliades.