HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Calibreu el dispositiu

background image

Calibreu el dispositiu

Calibreu l'escàner per arreglar les descompensacions del sistema d'escaneig d'imatges (capçal del
carro) als ADF i escàners plans. Per raons mecàniques, el capçal del carro potser no llegeix la posició
de la imatge adequadament. En el procés de calibració es calculen i emmagatzemen els valors de
descompensació. A continuació, els valors de descompensació s'utilitzen en l'escaneig per capturar la
porció correcta del document.

Només hauríeu de portar a terme la calibració quan detecteu problemes de descompensació a les
imatges escanejades. L'escàner es calibra abans de sortir de fàbrica. En molts pocs casos cal tornar-
lo a calibrar.

1.

Des de la pantalla Home (Inicia), premeu

Administration (Administració)

.

2.

Premeu

Troubleshooting (Resolució de problemes)

.

3.

Premeu

Calibrate Scanner (Calibra escàner)

i, a continuació, seguiu les instruccions del quadre

de diàleg de la pantalla.

El dispositiu comença el procés de calibració i a la línia d'estat de la pantalla tàctil apareix
Calibrating (S'està calibrant) fins que es completa el procés.

CAWW

Calibreu el dispositiu 169

background image

170 Capítol 10 Gestioneu i manteniu el dispositiu

CAWW