HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Fax

background image

Fax

Les MFP HP LaserJet M5035X i HP LaserJet M5035XS inclouen un Accessori de fax analògic 300
HP LaserJet ja instal·lat. Els usuaris del Windows també poden instal·lar el programari d'enviament
digital DSS (HP Digital Sending Software), que ofereix serveis d'enviament/recepció digital de faxos.

Per obtenir més informació de com configurar l'accessori de fax i utilitzar les funcions de fax, vegeu
la Guia de l'usuari de l'accessori de fax analògic 300 HP LaserJet. La guia s'inclou amb les MFP
HP LaserJet M5035X i HP LaserJet M5035XS.

Aquest capítol tracta les qüestions següents:

Fax analògic

Fax digital

CAWW

139