HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Escanegeu a una carpeta

background image

Escanegeu a una carpeta

Nota

Aquest paràmetre del dispositiu només s'admet a les MFP HP LaserJet M5035.

Si l'administrador del sistema ha configurat els paràmetres com a disponibles, el dispositiu pot escanejar
un fitxer i enviar-li a una carpeta de la xarxa. Els sistemes operatius admesos per a destinacions de
carpetes inclouen el Windows 2000, el Windows XP, el servidor Windows 2003 i el Novell.

Nota

Potser cal que introduïu un nom d'usuari i contrasenya per utilitzar aquesta opció o per

enviar algunes carpetes. Consulteu l'administrador del sistema per obtenir informació.

1.

Col·loqueu el document al vidre de l'escàner boca avall o boca amunt a l'ADF.

2.

Des de la pantalla Home (Inicia), premeu Network Folder (Carpeta de la xarxa).

3.

A la llista Quick Access Folders (Carpetes d'accés ràpid), seleccioneu la carpeta en què voleu
desar el document.

4.

Premeu el camp File Name (Nom del fitxer) per obrir la pantalla emergent del teclat i, a
continuació, teclegeu el nom del fitxer.

5.

Premeu Send to Network Folder (Envia a carpeta de la xarxa).

CAWW

Escanegeu a una carpeta 137