HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Establiment de la passarel·la per defecte

background image

Establiment de la passarel·la per defecte

1.

Aneu a

Administration (Administració)

i toqueu aquesta opció.

2.

Aneu a

Initial Setup (Configuració inicial)

i toqueu aquesta opció.

3.

Toqueu

Networking and I/O (Xarxa i E/S)

.

4.

Toqueu

Embedded Jetdirect (Jetdirect incrustat)

.

58

Capítol 3 Configuració d'entrada/sortida (E/S)

CAWW

background image

5.

Toqueu

TCP/IP

.

6.

Toqueu

IPV4 Settings (Paràmetres IPV4)

.

7.

Toqueu

Config Method (Mètode de config.)

.

8.

Toqueu

Manual

.

9.

Toqueu

Save (Desa-ho)

.

10.

Toqueu

Manual Settings (Paràmetres manuals)

.

11.

Toqueu

Default Gateway (Passarel·la per defecte)

.

12.

Toqueu el quadre de text de la passarel·la per defecte.

13.

Utilitzeu el teclat de la pantalla tàctil per escriure la passarel·la per defecte.

14.

Toqueu

OK

.

15.

Toqueu

Save (Desa-ho)

.