HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Components del dispositiu

background image

Components del dispositiu

Abans d'utilitzar el dispositiu, familiaritzeu-vos amb els seus components.

Figura 1-1

l'MFP HP LaserJet M5025 i l'MFP HP LaserJet M5035

1

Interruptor encès/apagat

2

Connexió elèctrica

3

Porta d'accés per a embussos (permet accedir als embussos de la impressora)

4

Coberta superior de l'ADF (permet accedir als embussos de l'ADF)

5

Safata d'entrada de l'ADF (per a tasques de fax/còpia/escaneig)

6

Tauler de control

7

Safata de sortida

8

Safata 2

9

Safata 3

10

Safata de sortida de l'ADF

11

Porta superior dreta (permet l'accés al cartutx d'impressió)

12

Ports de la interfície (vegeu

Ports de la interfície

)

13

Safata 1 (estireu per obrir)

14

Porta d'accés lateral dreta

6

Capítol 1 Conceptes bàsics

CAWW

background image

Figura 1-2

MFP HP LaserJet M5035X

1

Interruptor encès/apagat

2

Connexió elèctrica

3

Comunicador dúplex automàtic

4

Porta d'accés per a embussos (permet accedir als embussos de la impressora)

5

Coberta superior de l'ADF (permet accedir als embussos de l'ADF)

6

Safata d'entrada de l'ADF (per a tasques de fax/còpia/escaneig)

7

Tauler de control

8

Safata de sortida

9

Safata 2

10

Safata 3

11

Safata 4

12

Armari d'emmagatzematge

13

Safata de sortida de l'ADF

14

Porta superior dreta (permet l'accés al cartutx d'impressió)

15

Ports de la interfície (vegeu

Ports de la interfície

)

16

Safata 1 (estireu per obrir)

17

Porta d'accés lateral dreta

CAWW

Solució

7

background image

Figura 1-3

MFP HP LaserJet M5035XS

1

Interruptor encès/apagat

2

Connexió elèctrica

3

Comunicador dúplex automàtic

4

Porta d'accés per a embussos (permet accedir als embussos de la impressora)

5

Porta superior esquerra

6

Coberta superior de l'ADF (permet accedir als embussos de l'ADF)

7

Safata d'entrada de l'ADF (per a tasques de fax/còpia/escaneig)

8

Tauler de control

9

Grapadora automàtica

10

Safata de sortida

11

Safata 2

12

Safata 3

13

Safates 4, 5 i 6

14

Safata de sortida de l'ADF

15

Safata de sortida de la grapadora

16

Porta superior dreta (permet l'accés al cartutx d'impressió)

17

Ports de la interfície (vegeu

Ports de la interfície

)

18

Safata 1 (estireu per obrir)

19

Porta d'accés lateral dreta

20

Porta d'accés inferior dreta

8

Capítol 1 Conceptes bàsics

CAWW