HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Programari Cura fàcil de la impressora HP

background image

Programari Cura fàcil de la impressora HP

Podeu utilitzar el programari Programari Cura fàcil de la impressora HP per a les tasques següents:

Comprovar l'estat del dispositiu

Comprovar l'estat dels subministraments

Configurar els avisos

Consultar la documentació del dispositiu

Accedir a les eines de resolució de problemes i de manteniment

Podeu veure al programari Programari Cura fàcil de la impressora HP si el dispositiu s'ha connectat
directament al vostre ordinador o si s'ha connectat a una xarxa. Per descarregar el programari
Programari Cura fàcil de la impressora HP, visiteu

www.hp.com/go/easyprintercare

.