HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Elimineu una tasca privada

background image

Elimineu una tasca privada

La tasca privada es suprimeix automàticament del disc dur del dispositiu després d'haver-la seleccionat
per imprimir. Si voleu eliminar la tasca sense imprimir-la utilitzeu el procediment següent.

1.

Des de la pantalla Home (Inicia) premeu

Job Storage (Emmagatzematge de tasques)

.

2.

Premeu la pestanya

Retrieve (Recupera)

.

3.

Desplaceu-vos-hi i premeu la carpeta d'emmagatzematge de tasques que conté la tasca privada.

4.

Desplaceu-vos-hi i premeu la tasca privada que voleu eliminar.

Nota

Una tasca privada tindrà un [símbol de bloqueig] al costat.

5.

Premeu el camp

PIN

.

6.

Utilitzeu el teclat numèric per teclejar el PIN i, a continuació, premeu

OK

.

7.

Premeu

Delete (Suprimeix)

.