HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Suprimiu una tasca de còpia ràpida

background image

Suprimiu una tasca de còpia ràpida

Suprimiu una tasca de còpia ràpida al tauler de control del dispositiu quan ja no la necessiteu més. Si
el dispositiu necessita més espai per emmagatzemar noves tasques de còpia ràpida, el dispositiu
elimina automàticament altres tasques de còpia ràpida, comença amb la tasca més antiga.

Nota

Les tasques de còpia ràpida emmagatzemades es poden suprimir al tauler de control o

al servidor HP Jetadmin.

1.

Des de la pantalla Home (Inicia) premeu

Job Storage (Emmagatzematge de tasques)

.

2.

Premeu la pestanya

Retrieve (Recupera)

.

3.

Desplaceu-vos i premeu la carpeta d'emmagatzematge que conté la tasca.

4.

Desplaceu-vos i premeu la carpeta que voleu suprimir.

5.

Premeu

Delete (Suprimeix)

.

6.

Premeu

Yes (Sí)

.

CAWW

Utilitzeu les característiques d'emmagatzematge de tasques

97