HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Creeu una tasca de còpia ràpida

background image

Creeu una tasca de còpia ràpida

ATENCIÓ

Si el dispositiu necessita més espai per emmagatzemar noves tasques de còpia

ràpida, el dispositiu n'elimina d'altres i comença per la tasca més antiga. Per emmagatzemar
permanentment una tasca i evitar que el dispositiu n'elimini cap quan necessita espai,
seleccioneu l'opció d' Emmagatzematge de tasques al controlador en comptes de l'opció de
Còpia ràpida.

Al controlador seleccioneu l'opció Còpia ràpida i, a continuació, teclegeu un nom d'usuari i un nom de
tasca.

Quan envieu una tasca per imprimir, el dispositiu imprimeix el nombre de còpies que heu definit al
controlador. Per imprimir més ràpidament les còpies al tauler de control del dispositiu, vegeu

Imprimiu

còpies addicionals d'una tasca de còpia ràpida

.