HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Creeu tasques d’impressió de prova

background image

Creeu tasques d'impressió de prova

ATENCIÓ

Si el dispositiu necessita més espai per emmagatzemar noves tasques d'impressió

de prova, suprimeix altres impressions de prova i comença per la més antiga. Per emmagatzemar
de manera permanent la tasca i evitar que el dispositiu la suprimeixi quan cal l'espai per a d'altres
tasques, seleccioneu l'opció Tasca emmagatzemada al dispositiu en comptes de l'opció
Impressió de prova.

Al dispositiu seleccioneu l'opció Impressió de prova i teclegeu un nom d'usuari i un nom de tasca.

El dispositiu imprimeix una còpia de la tasca com a prova. A continuació, vegeu

Imprimiu les còpies

que queden d'una tasca d'impressió de prova

.