HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Cancel·lació d’un treball de còpia

background image

Cancel·lació d'un treball de còpia

Per cancel·lar el treball de còpia que s'està executant, toqueu

Stop (Atura)

al tauler de control. D'aquesta

manera s'atura el dispositiu. A continuació, toqueu

Cancel current job (Cancel·la tasca actual)

.

Nota

Si cancel·leu un treball de còpia, traieu el document de l'escàner de superfície plana o

de l'alimentació automàtica de documents.

CAWW

Cancel·lació d'un treball de còpia 125

background image

126 Capítol 7 Còpia

CAWW

background image

8