HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Còpia automàtica de documents a doble cara (només models dúplex)

background image

Còpia automàtica de documents a doble cara (només models dúplex)

El paràmetre de còpia per defecte es d'una cara a una cara. Utilitzeu els procediments següents per
tal de canviar el paràmetre i imprimir a partir de documents a doble cara o bé imprimir documents a
doble cara.

Còpies a dues cares a partir de documents a una cara

1.

Carregeu els documents que voleu copiar a l'alimentació de documents amb la primera pàgina
cap amunt i amb la part superior de la pàgina primer.

2.

Al tauler de control, toqueu

Copy (Còpia)

.

3.

Toqueu

Sides (Costats)

.

4.

Toqueu Original d'una cara, sortida a dues cares.

5.

Toqueu

OK

.

6.

Toqueu

Start Copy (Inicia còpia)

.

120 Capítol 7 Còpia

CAWW

background image

Còpies a dues cares a partir de documents a doble cara

1.

Carregeu els documents que voleu copiar a l'alimentació de documents amb la primera pàgina
cap amunt i amb la part superior de la pàgina primer.

Nota

No es poden fer còpies a doble cara des del vidre de l'escàner de superfície plana.

2.

Al tauler de control, toqueu

Copy (Còpia)

.

3.

Toqueu

Sides (Costats)

.

4.

Toqueu Original de dues cares, sortida a dues cares.

5.

Toqueu

OK

.

6.

Toqueu

Start Copy (Inicia còpia)

.

Còpies a una cara a partir de documents a doble cara

1.

Carregeu els documents que voleu copiar a l'alimentació de documents amb la primera pàgina
cap amunt i amb la part superior de la pàgina primer.

2.

Al tauler de control, toqueu

Copy (Còpia)

.

3.

Toqueu

Sides (Costats)

.

4.

Toqueu Original de dues cares, sortida a una cara.

5.

Toqueu

OK

.

6.

Toqueu

Start Copy (Inicia còpia)

.

CAWW

Còpia de documents a doble cara 121