HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Índex

background image

Índex

Símbols/caràcters numèrics

2 cares, impressió

missatges d'error 188

2 cares, imprimiu

carregueu paper 109
paràmetres per defecte 27

2 cares, imprimiu a

fulls en blanc, paràmetres per

defecte 43

A

a doble cara, copiar 120
a doble cara, impressió

missatges d'error 188

a les dues cares, impressió a

missatges d'error 188

a sang, imprimiu 84
accessori d'EIO

paràmetres 30

accessori d'impressió dúplex

missatges d'error 188

accessori de fax

connectar la línia

telefònica 143

connexió, ubiqueu 9
guia d'usuari 139
instal·leu 140
models que inclouen 4
paràmetres 50
paràmetres per defecte 24
programa d'impressió 29

accessoris

comanda 242
inclosos 2, 4
números de referència 243

Actualitza ara, controladors 12
Actualització del microprogramari,

Macintosh 157

ADF

carregueu 80

embussos 197
kit de manteniment 164
materials admesos 71
mides admeses 132
missatges d'error 189
netegeu 167
ubiqueu 6, 7, 8

adhesives, etiquetes

carregueu 76

adreça IP

Macintosh, resolució de

problemes 236

adreça, dispositiu

Macintosh, resolució de

problemes 236

adreces, correu electrònic

funció d'ompliment

automàtic 133

ajuda 4
ajuda en línia, tauler de

control 20

ajuda, tauler de control 20
ajust dels documents 103
alertes de correu electrònic 158
alertes, correu electrònic 158
alimentació de documents

còpia de documents a doble

cara 120

copiar documents a doble

cara 120

alimentació múltiple 232
alimentador de documents

automàtic. Consulteu ADF

alimentador de documents

automàtic (ADF)

embussos 197

ampliació de la memòria 272
ampliació dels documents 103
assistència

en línia 251

enllaços del servidor web

incrustat 155

Linux 239
pàgines de la utilitat de la

impressora HP 157

assistència al client

enllaços del servidor web

incrustat 155

Linux 239
pàgines de la utilitat de la

impressora HP 157

assistència en línia 251
assistència tècnica

en línia 251
Linux 239

atenció al client

en línia 251

aturada d'una sol·licitud

d'impressió 111

atureu una petició

d'impressió 111

avisos de correu electrònic 150
avisos, correu electrònic 150

B

bateries incloses 265
Bloqueja els recursos,

Macintosh 158

Bonjour Settings (Paràmetres

Bonjour) 158

botó Error, pantalla tàctil del tauler

de control 20

botó Help (Ajuda), pantalla tàctil del

tauler de control 20

botó Home (Inicia), pantalla tàctil

del tauler de control 20

botó Menu (Menú) 18
botó Reset (Reinicia) 18
botó Sleep (Repòs) 18
botó Start (Inicia) 18

CAWW

Índex 285

background image

botó Status (Estat) 18
botó Stop (Atura) 18
botó Stop (Atura), pantalla tàctil del

tauler de control 20

botó Warning (Avís), pantalla tàctil

del tauler de control 20

botons, tauler de control

pantalla tàctil 20
sons, configuració 42

botons,tauler de control

ubiqueu 18

C

cable USB, número de

referència 244

Caixa d'eines d'HP

exploradors admesos 15
opcions 151

Caixa d'eines HP

obriu 151

caixes

paràmetres per defecte 27

calibració de l'escàner 169
calibreu l'escàner 49
camí del paper

netegeu 168
proves 50

cancel·lar

impressió 111
treballs de còpia 125

canvi de la mida dels

documents 103

capçaleres 65
característiques 2, 4
característiques d'accessibilitat 5
caràcters malformats, resolució de

problemes 221

Carpeta de la xarxa, escanegeu

a 137

carpetes

envieu a 137
missatges d'error 189
paràmetres per defecte 26

Càrrega de fitxers,

Macintosh 157

carregueu

ADF 80
documents, mides

admeses 132

grapes 90

material de mida

personalitzada 85

material especial 76
material girat 82
mides admeses 132
missatge d'error de tipus o mida

inesperats 185

missatges d'error 190
originals damunt el vidre de

l'escàner 78

safata 1 73
safata 2, 3, 4, 5 o 6 75
vidre de l'escàner 132

cartolina

carregueu 76
especificacions 65, 68

cartutxos

accediu 6, 7, 8
autenticació 160
característiques 5
embussos, elimineu 205
emmagatzematge 159
encarregueu mitjançant el

servidor web incrustat 155

estat, consulteu-lo amb la Caixa

d'eines d'HP 151

garantia 250
intervals de substitució 159
menú Management

(Gestió) 30

no d'HP 160
números de referència 243
originals d'HP 159
reciclatge 263
substitució 161

cartutxos d'impressió

accediu 6, 7, 8
autenticació 160
característiques 5
embussos, elimineu 205
emmagatzematge 159
garantia 250
menú Management

(Gestió) 30

missatges d'error 190
no d'HP 160
números de referència 243
originals d'HP 159
reciclatge 263
substitució 161

cartutxos de grapes

buits, atura o segueix 93
carregueu 90

comanda

consumibles i accessoris 242

comunicador dúplex

embussos, elimineu 204
materials admesos 70
models que inclouen 2, 4
número de referència 243
paràmetres del

Macintosh 109, 157

paràmetres del Windows 105
prova del camí del paper 51
resolució de problemes 180
ubiqueu 7, 8

configuració automàtica,

controladors 11

configuració d'AppleTalk 60
Configuració d'E/S

configuració de xarxa 57

configuració d'E/S

paràmetres 30

configuració d'entrada/sortida (E/

S) 55

configuració d'IPX/SPX 59
configuració IPX/SPX 33
configuració prèvia del

controlador d'HP 12

configuració prèvia,

controlador 12

Configuració USB 56
configuracions ràpides 102
conformitat amb Energy Star 5
consumibles

comanda 242

contra la falsificació de

subministraments 160

contractes de manteniment 253
contractes de servei 253
contractes de serveis in situ 253
controlador d'emulació PS

paràmetres per defecte 45
seleccioneu 11

controlador d'impressió

universal 11

controladors

Actualitza ara 12
admesos 10

286 Índex

CAWW

background image

característiques del

Macintosh 108

característiques del

Windows 102

configuració prèvia 12
configuracions ràpides

(Windows) 102

inclosos 4
paràmetres 12, 13
paràmetres del

Macintosh 108

paràmetres del Windows 102
pestanya Serveis 107
selecció 11
universals 11
valors predefinits

(Macintosh) 108

Controladors d'emulació PS 10
controladors de la impressora.

Consulteu controladors

controladors Linux 10, 239
Controladors PCL 10
controladors PCL

paràmetres per defecte 45
selecció 11
universals 11

còpia a doble cara 120
còpia de les dues cares

paràmetres per defecte 23

copiar

cancel·lar 125
diversos originals 124
documents a doble

cara 120

fotos 123
intercal·lar 119
Job Mode 124
llibres 123
navegació pel tauler de

control 114

copiar a doble cara 120
còpies clares 231
còpies en blanc, resolució de

problemes 233

còpies fosques 231
copieu

amb el vidre de l'escàner 78
característiques 4, 113
carregueu l'ADF 80
grapeu 91

interrompeu les tasques 44
material, resolució de

problemes 231

mida resolució de

problemes 233

missatges d'error 192
paràmetres per defecte 23
problemes, preveniu 230
qualitat, resolució de

problemes 230

resolució de problemes 233

correu electrònic

carregueu documents 132
compatibilitat LDAP 128
compatibilitat SMTP 128
configureu 128
envieu documents 132
errors de LDAP 190
funció d'ompliment

automàtic 133

llibretes d'adreces 134
llistes de destinataris 134
missatges d'error 189, 190,

192

paràmetres de la tasca 136
paràmetres del tauler de

control 131

paràmetres per defecte 25
passarel·les, busqueu 129
quant a 127, 132
valideu les adreces de

passarel·la 234

correu, etiquetes de

carregueu 76

Cura fàcil de la impressora HP,

programari 15

Cura fàcil de la impressora,

programari 15, 151

D

data, paràmetre 28
Declaració d'interferències

electromagnètiques per a
Corea 269, 270

Declaració de seguretat del làser

per a Finlàndia 270

Declaració de VCCI per a

Japó 269

declaracions de seguretat 269,

270

declaracions de seguretat del

làser 269, 270

defectes d'imatge, resolució de

problemes 215

defectes repetits, resolució de

problemes 220, 225

densitat

impressió clara 217
paràmetres 48, 158

deposició de rebuigs 265
descarregueu el programari 10
desinstal·leu programari del

Macintosh 14

diagnòstics

camí del paper 50
component 52
prova d'impressió-aturada 52
sensors 51
tauler de control 52
xarxes 34

DIMM

instal·leu 273
missatges d'error 186
números de referència 243
tipus disponibles 272
verificar la instal·lació 277

directori de fitxers, imprimiu 148
disc

instal·leu 280
ranures d'EIO 272
traieu 281

dispositius

Macintosh, resolució de

problemes 236

distribuïdors autoritzats 251
Distribuïdors autoritzats

d'HP 251

dues cares, copieu

paràmetres per defecte 23

dues cares, impressió 105
dues cares, impressió a les

paràmetres del

Macintosh 157

resolució de problemes 180

dues cares, imprimiu

fulls en blanc, paràmetres per

defecte 43

paràmetres per defecte 27

dues cares, imprimiu a

carregueu paper 109

CAWW

Índex 287

background image

dúplex

copiar documents 120
fulls en blanc, paràmetres per

defecte 43

E

elimineu programari del

Macintosh 14

embaleu el dispositiu 253
embús

avisos de correu

electrònic 150

embussos

ADF, elimineu 197
causes comunes 194
comunicador dúplex,

elimineu 204

freqüents 211
paràmetres de recuperació 42
porta d'accés, ubiqueu 6, 7,

8

qualitat d'impressió després

d' 215

recuperació 196
safata de sortida,

elimineu 202

safates, elimineu 207
ubicacions 195
zona del cartutx d'impressió,

elimineu 205

embussos de material. Consulteu

embussos

embussos de paper. Consulteu

embussos

emmagatzematge

paper 72
sobres 72

emmagatzematge de tasca

impressió de prova 94

emmagatzematge de tasques

accediu-hi 94
característiques 94
còpies ràpides 96
emmagatzemat 98
paràmetres 29
privades 95

emmagatzematge, tasca

emmagatzemat 98
paràmetres del

Macintosh 158

emmagatzematge, tasques

accediu-hi 94
característiques 94

emmagatzmatge

cartutxos d'impressió 159

encarregueu

material d'HP 244
números de referència per

a 243

subministraments amb la Caixa

d'eines d'HP 152

subministraments mitjançant el

servidor web incrustat 155

endoll, ubiqueu 6, 7, 8
entorn del dispositiu

resolució de problemes 215

entorn per a impressora

especificacions 259

enviament digital

carpetes 137
carregueu documents 132
configureu correu

electrònic 128

envieu documents 132
flux de treball 138
llibretes d'adreces 134
llistes de destinataris 134
menú Send Setup (Envia

configuració) 41

missatges d'error 189, 190,

192

paràmetres de la tasca 136
paràmetres del tauler de

control 131

paràmetres per defecte 26
passarel·les, busqueu 129
quant a 127, 132
valideu les adreces de

passarel·la 234

enviaments digitals

compatibilitat LDAP 128
compatibilitat SMTP 128

envieu al correu electrònic

carregueu documents 132
compatibilitat LDAP 128
compatibilitat SMTP 128
envieu documents 132
llibretes d'adreces 134
llistes de destinataris 134

missatges d'error 189, 190,

192

paràmetres 131
paràmetres de la tasca 136
paràmetres per defecte 25
passarel·les, busqueu 129
quant a 127, 128, 132
valideu les adreces de

passarel·la 234

envieu el dispositiu 253
errors d'emmagatzematge

permanent 187

errors d'NVRAM 187
errors d'operacions no

permeses 235

errors d'Spool32 235
errors de rellotge intern 183
errors de sobreeiximent del

buffer 184

escanegeu

carregueu l'ADF 80
paràmetres per defecte 23

escanegeu a flux de treball 138
escanegeu a la carpeta 137
escanegeu al correu electrònic

carregueu documents 132
compatibilitat LDAP 128
compatibilitat SMTP 128
configureu 128
envieu documents 132
llibretes d'adreces 134
llistes de destinataris 134
missatges d'error 189, 190,

192

paràmetres de la tasca 136
paràmetres del tauler de

control 131

passarel·les, busqueu 129
quant a 127, 132

escanegeu correu electrònic

valideu les adreces de

passarel·la 234

escanegeu i envieu al correu

electrònic

paràmetres per defecte 25

escaneig

immediat 44

escàner, calibració 49, 169
especificacions

acústiques 258

288 Índex

CAWW

background image

característiques 4
elèctriques 257
entorn operatiu 259
físiques 256
material 68
paper 63
safates, material admès 68
sobres 64

especificacions acústiques 258
especificacions d'entorn

operatiu 259

especificacions de soroll 258
especificacions de

temperatura 259

especificacions de tensió 257
especificacions elèctriques 257
especificacions energètiques 257
especificacions físiques 256
esquitxos, resolució de

problemes 231

esquitxs, resolució de

problemes 217, 223

estalvieu recursos 278
estat

avisos de correu

electrònic 150

missatges, tipus de 182
Pantalla Home (Inicia), tauler de

control 18

programari Caixa d'eines

d'HP 151

servidor web incrustat 153

Estat del dispositiu, Caixa d'eines

d'HP 152

estatu

tilitat de la impressora HP,

Macintosh 157

etiquetes

carregueu 76
especificacions 64, 69

etiquetes adhesives

especificacions 64, 69

etiquetes de correu

especificacions 64

etiquetes postals

especificacions 69

exploradors admesos, Caixa

d'eines d'HP 15

F

FastRes 4
Fax de Internet 145
Fax de LAN 145
Fax del Windows 2000 145
fax digital 145
fax, digital 145
feu una pausa a una petició

d'impressió 111

FIH (Foreign Interface

Harness) 9

filigranes 103
finestra Configuració d'avisos,

Caixa d'eines d'HP 152

finestra Troba altres impressores,

Caixa d'eines d'HP 152

Fitxers EPS, resolució de

problemes 237

fitxers PostScript Printer

Description (PPD)

inclosos 13

flux de treball, envieu a 138
fons gris, resolució de

problemes 219

Font Courier, resolució de

problemes 240

fonts

càrrega del Macintosh 157
fitxers EPS, resolució de

problemes 237

incloses 4
llista, imprimiu 22, 149
paràmetres Courier 45
recursos permanents 278
resolució de problemes 240

fotografies

carregueu 132

fotos

copiar 123

FTP, envieu a l' 138
Full de dades de seguretat del

material (MSDS) 266

fusor

errors per paper

embolicat 183

garantia 250
missatges d'error 185
modes 47
substituïu 163

G

garantia

ampliada 254
cartutx d'impressió 250
producte 247
reparacions pròpies del

client 249

unitat de transferència i

fusor 250

garantia ampliada 254
garantia de la unitat de

transferència 250

General Protection FaultException

OE (Error de protecció general
Excepció OE 235

glossari 283
grapadora

buida, atura o segueix 93
carregueu grapes 90
materials admesos 70
mides de paper admeses 90
models que inclouen 2
paràmetres per defecte 24,

44

ubiqueu 8
utilitzeu 91

grapes

números de referència 243

grapeu tasques 91

H

hora d'activació, paràmetre 28
hora, paràmetre 28
HP Instant Support Professional

Edition (ISPE) 251

HP SupportPack 254
HP Web Jetadmin 14, 156
humitat

especificacions 259
resolució de problemes 215

I

idioma

per defecte, configuració 41

imatges a sang 84
impressió a doble cara

resolució de problemes 180

CAWW

Índex 289

background image

impressió a dues cares

fulls en blanc, paràmetres per

defecte 43

paràmetres del

Macintosh 157

impressió a les dues cares

paràmetres del

Macintosh 157

resolució de problemes 180

impressió clara

resolució de problemes 217

impressió de n pàgines per

full 104, 109

impressió difuminada, resolució de

problemes 224

impressió lenta, resolució de

problemes 179

impressió, cartutxos

encarregueu mitjançant el

servidor web incrustat 155

estat, consulteu-lo amb la Caixa

d'eines d'HP 151

intervals de substitució 159
missatges d'error 190

Imprimeix el document a 103
imprimiu a dues cares

carregueu paper 109

imprimiu a les dues cares

paràmetres per defecte 27

informe de trucades, fax 149
informe dels codis de facturació,

fax 149

informes de fax, imprimiu 22,

49, 149

inici de sessió Novell

sol·licitat 190

instal·ladors, Windows 15
instal·leu

accessori de fax 140
memòria (DIMM) 273
targetes d'EIO 280

Instant Support Professional

Edition (ISPE) 251

intercal·lar còpies 119
interrupcions, resolució de

problemes 218

interruptor encès/apagat,

ubiqueu 6, 7, 8

J

Jetadmin, HP Web 14, 156
Jetdirect, servidor d'impressió

traieu 281

Job Mode, copiar 124

K

kit de l'alimentador de documents,

substituïu 164

kit de manteniment

utilitzeu 163

kit de manteniment de la

impressora

utilitzeu 163

kit de manteniment preventiu

utilitzeu 163

kits de manteniment

números de referència 243

L

la personalitat seleccionada no està

disponible 189

LED

ubiqueu 9

LED de confirmació d'activitat

ubiqueu 9

Línia directa de fraus d'HP 160
línia directa de fraus d'HP 160
línia telefònica, connectar

l'accessori de fax 143

línies o clapes blanques, resolució

de problemes 223

línies, resolució de problemes

còpies 231

Llista de dispositius, Caixa d'eines

d'HP 151

Llocs web

comanda de consumibles 242

LL

llenguatge, impressora

paràmetres per defecte 45

llibres

copiar 123

llibreta d'adreces, correu electrònic

suprimiu adreces 135

llibretes d'adreces, correu

electrònic

afegiu adreces 134
compatibilitat LDAP 128
errors del servidor LDAP 190

esborreu 52
llistes de destinataris 134
llistes de destinataris,

creeu 134

llista de faxos bloquejats,

imprimiu 149

llista de marcació ràpida,

imprimiu 149

llistes de destinataris 134
llocs Web

atenció al client

Macintosh 252

llocs web

assistència al client 251
assistència per al Linux 10,

239

controlador d'impressió

universal 11

denúncies de frau 160
especificacions del paper 63
Full de dades de seguretat del

material (MSDS) 266

HP Web Jetadmin,

descarregueu 156

programari, descarregueu 10

llum d'avís

ubiqueu 18

llum de dades

ubiqueu 18

llum de llesta

ubiqueu 18

llums

tauler de control 18

M

Macintosh

assistència 252
característiques del

controlador 108

components de programari 15
controladors admesos 10, 11
dispositius, resolució de

problemes 236

elimineu programari 14
paràmetres AppleTalk 33
paràmetres del

controlador 13, 108

programari 13
resolució de problemes 236

290 Índex

CAWW

background image

sistemes operatius

admesos 10

targeta USB, resolució de

problemes 238

Utilitat de la impressora

HP 157

utilitat de la impressora

HP 157

malformats, caràcters 221
mapa de menús

impressió 148
menú Information

(Informació) 21

marges

imatges a sang, imprimiu 84
material de mida

personalitzada 85

paper legal, resolució de

problemes 240

registre, configuració 47

màscara de subxarxa 58
material

arrissat 222, 231
arrugat 179, 222
capçalera 65
carregueu la safata 1 73
carregueu la safata 2, 3, 4, 5 o

6 75

detecció de la mida,

automàtica 68

directrius 62
emmagatzematge 72
especial, carregueu 76
especificacions 63, 68
etiquetes 64
girat, imprimiu a 82
HP, encarregueu 244
inclinat 221
legal, marges retallats 240
mida del document,

selecció 103

mida per defecte 45
mida per defecte, selecció 27
mida personalitzada 85, 104
mides admeses 68
modes del fusor 47, 66
pàgines per full 104, 109
paper de colors 66
paper reciclat 66

paper resistent d'HP

LaserJet 66

paràmetres A4 45
preimprès 65
primera pàgina 104, 109
resolució de problemes 215,

231

resolució de problemes,

safates 179

sobres 64
suport de la grapadora 90
vitel·la 66

material HP, encarregueu 244
memòria

ampliació 272
configuració automàtica 11
errors de

subministrament 183

inclosa 2, 13
instal·leu DIMM 273
insuficient 184, 190
missatges d'error de

l'emmagatzematge
permanent 187

missatges d'error del

DIMM 186

números de referència 243
recursos permanents 278
verificar la instal·lació 277

memòria insuficient 184, 190
menú Administration

(Administració), tauler de
control 21

menú Default Job Options (Opcions

de la tasca per defecte) 22

menú Device Behavior

(Comportament del
dispositiu) 41

menú E-mail Setup (Configuració

del correu electrònic) 40

menú Fax Setup (Configuració del

fax) 38

Menú Information (Informació) 21
menú Initial Setup (Configuració

inicial) 30

menú Management (Gestió) 29
menú Print Quality (Qualitat

d'impressió), tauler de
control 47

menú Resets (Valors inicials),

tauler de control 52

menú Send Setup (Envia

configuració) 41

menú Service (Servei), tauler de

control 53

menú Time/Scheduling (Hora/

Planificació), tauler de
control 27

menú Troubleshooting (Resolució

de problemes), tauler de
control 49

menús, tauler de control

accés denegat 188
Administration

(Administració) 21

Default Job Options (Opcions de

la tasca per defecte) 22

Device Behavior

(Comportament del
dispositiu) 41

E-mail Setup (Configuració del

correu electrònic) 40

Fax Setup (Configuració del

fax) 38

Information (Informació) 21
Initial Setup (Configuració

inicial) 30

Management (Gestió) 29
Print Quality (Qualitat

d'impressió) 47

Resets (Valors inicials) 52
Send Setup (Envia

configuració) 41

Service (Servei) 53
Time/Scheduling (Hora/

Planificació) 27

Troubleshooting (Resolució de

problemes) 49

mida de paper personalitzada

paràmetres del

controlador 104

mida, còpia

resolució de problemes 233

mida, material

detecció automàtica 68
inesperada, missatge

d'error 185

paràmetres A4 45
paràmetres per defecte 45

CAWW

Índex 291

background image

per defecte, selecció 27
personalitzada, imprimiu a 85

mides, suports

seleccionar safates 88

missatge d'accés denegat 188
missatge d'error d'instal·leu

cartutx 190

missatge per realitzar un

manteniment preventiu 163

missatges

alertes de correu

electrònic 158

avisos de correu

electrònic 150

finestra Configuració d'avisos,

Caixa d'eines d'HP 152

llista en ordre alfabètic 183
llista numèrica 183
paràmetres per defecte 42
registre d'incidències 49
tipus de 182

missatges d'error

alertes de correu

electrònic 158

avisos de correu

electrònic 150

finestra Configuració d'avisos,

Caixa d'eines d'HP 152

llista en ordre alfabètic 183
llista numèrica 183
paràmetres per defecte 42
registre d'incidències 49
tipus de 182

missatges d'error d'inserir

safata 190

missatges d'error de tipus o mida

inesperats 185

mode de repòs

especificacions de tensió 257

mode econòmic 48
Mode Sleep (Repòs)

paràmetres 28, 29

modes del fusor 66
mòduls SIMM,

incompatibilitat 272

múltiples pàgines per full 104,

109

N

netegeu

ADF 167
camí del paper 168
exterior 165
reforç de la tapa 166
vidre de l'escàner 165

neteja

auto, paràmetres 48

no respon, resolució de

problemes 181

nombre de còpies

paràmetres per defecte 23

Normatives de la FCC 262
Normatives del DOC per al

Canadà 269

números de referència

accessoris 243
cables 244
cartutxos d'impressió 243
grapes 243
kits de manteniment 243
material d'HP 244
memòria 243
targetes EIO 244

O

optimitza la qualitat

d'impressió 47

orientació de la pàgina

material girat 82

orientació, pàgina

material girat 82
rotació de la imatge 43

P

pàgina d'utilització, imprimiu 148
pàgina de configuració

imprimiu 148
Macintosh 157
menú Information

(Informació) 21

pàgina de configuració de protocol,

imprimiu 38

pàgina, orientació

Rotació de la imatge 43

pàgines d'error de PDF 45
pàgines d'error PS

paràmetres per defecte 45

pàgines d'informació 148

pàgines de la portada 104, 109
pàgines en blanc

impressió 104
resolució de problemes 180

pàgines girades

paràmetres per defecte 43

pàgines inclinades 221
pàgines per full 104, 109
pàgines per minut 2
pàgines torçades 221
pantalla gràfica, tauler de

control 18

pantalla Home (Inicia), tauler de

control 18

paper

arrissat 222, 231
arrugat 179, 222
capçalera 65
carregueu l'ADF 80
carregueu la safata 1 73
carregueu la safata 2, 3, 4, 5 o

6 75

de colors 66
detecció de la mida,

automàtica 68

directrius 62
emmagatzematge 72
especificacions 63, 68
girat, imprimiu a 82
HP, encarregueu 244
inclinat 221
legal, marges retallats 240
material especial,

carregueu 76

mida del document, selecció

de 103

mida per defecte 45
mida per defecte, selecció 27
mida personalitzada 85, 104
mides admeses 68
modes del fusor 47, 66
pàgines per full 104, 109
paper resistent d'HP

LaserJet 66

paràmetres A4 45
primera pàgina 104, 109
reciclat 66
resolució de problemes 215,

231

292 Índex

CAWW

background image

resolució de problemes,

safates 179

suport de la grapadora 90
vitel·la 66

paper amb capçalera

carregueu 76

paper arrissat, resolució de

problemes 222, 231

paper arrugat, resolució de

problemes 179, 222

paper de colors, imprimiu a 66
paper de mida personalitzada

imprimiu a 85
paràmetres per defecte 27

paper doblegat, resolució de

problemes 222

paper gruixut

carregueu 76
especificacions 65, 68

paper legal

marges retallats 240

paper ondulat, resolució de

problemes 179, 222

paper preimprès

carregueu 76

paper reciclat 66
paper resistent 66
paper resistent d'HP LaserJet 66
paper setinat

carregueu 76

paràmetres

configuracions ràpides

(Windows) 102

controladors 13
menú Default Job Options

(Opcions de la tasca per
defecte) 22

prioritat 12
valors predefinits del controlador

(Macintosh) 108

paràmetres AppleTalk 33
paràmetres d'alineació,

safates 47

paràmetres de la font Courier 45
paràmetres de temps

d'espera 30, 42

paràmetres de velocitat

d'enllaç 37

paràmetres del paper A4 45
paràmetres DLC/LLC 33

paràmetres per defecte

còpia 23
correu electrònic 25
fax 24
impressió 26
menú Device Behavior

(Comportament del
dispositiu) 41

originals 23
Send to Folder (Carpeta Envia

a) 26

paràmetres predeterminats

menú Resets (Valors

inicials) 52

paràmetres TCP/IP 31
passarel·les

busqueu 129
configureu 128
missatges d'error 189
proveu 129
valideu les adreces 234

passarel·les SMTP

missatges d'error 192

personalitat

paràmetres per defecte 45

pestanya Assistència, Caixa

d'eines d'HP 151

pestanya Information (Informació),

servidor web incrustat 153

pestanya Networking (Xarxa),

servidor web incrustat 155

pestanya Serveis 107
pestanya Settings (Paràmetres),

servidor web incrustat 154

PIN, tasques privades 95
port USB

admès 5
resolució de problemes de

Macintosh 238

ubiqueu 9

porta superior dreta, ubiqueu 6,

7, 8

ports

admesos 5
inclosos 2
resolució de problemes de

Macintosh 238

ubiqueu 9

poseu-vos en contacte amb

HP 251

PostScript

resolució de problemes 240

PPD

inclosos 13

ppp, paràmetres 47, 158
primera pàgina

en blanc 104
ús de paper diferent 104, 109

prioritat, paràmetres 12
problemes d'alimentació,

material 232

producte sense mercuri 265
programa de responsabilitat

mediambiental 263

programari

Cura fàcil de la impressora

HP 15

desinstal·leu del Macintosh 14
HP Toolbox 151
HP Web Jetadmin 14
llocs web 10
Macintosh 13, 15
paràmetres 12
servidor web incrustat 14
sistemes operatius

admesos 10

Utilitat de la impressora

HP 157

Windows 15

Programari Cura fàcil de la

impressora 15

programari Cura fàcil de la

impressora HP 15, 151

programari del sistema

d'impressió 10

projecció, transparències de

carregueu 76

ProRes 4
prova d'impressió-aturada 52
proves

camí del paper 50
component 52
impressió-aturada 52
sensors 51
tauler de control 52
xarxes 34

CAWW

Índex 293

background image

Q

qualitat

còpia, resolució de

problemes 230

copieu, milloreu 230
paràmetres 47

qualitat d'imatge

copieu, milloreu 230
copieu, resolució de

problemes 230

qualitat d'impressió

caràcters malformats 221
clapes blanques 223
defectes d'imatge 215
difuminat 224
embussos, després d' 215
entorn 215
fons gris 219
imatges repetitives 225
impressió clara 217
interrupcions 218
línies 218
línies blanques 223
línies disperses 224
material 215
repetició de defectes 220
resolució de problemes 215
restes de ratlles 223
taca de tòner 219
taques petites 217
tòner solt 220

qualitat de la imatge

paràmetres 47

qualitat de sortida

copieu, milloreu 230
copieu, resolució de

problemes 230

qualitat dels resultats

paràmetres 47

R

ratlles, resolució de

problemes 231

rebuigs, deposició 265
reciclatge 263
recuperació, embussos 196
recursos permanents 278
recursos, estalvieu memòria 278
reducció dels documents 103

reforç de la tapa de l'escàner,

netegeu 166

registre d'activitat del fax

esborreu 52

registre d'activitats, fax 149
registre d'incidències 49
registre, alineació de les

safates 47

rellotge

missatge d'error 183

repetició d'imatge, resolució de

problemes 225

resolució

característiques 4
paràmetres 47, 158
problemes de qualitat 215

resolució de problemes

adreces de passarel·la 234
alertes de correu

electrònic 158

avisos de correu

electrònic 150

botó Error, pantalla tàctil del

tauler de control 20

clapes blanques 223
copieu 230, 233
defectes d'imatge 215
del Macintosh coneguts 236
entorn 215
finestra Configuració d'avisos,

Caixa d'eines d'HP 152

fitxers EPS 237
fons gris 219
fonts 240
imatges repetitives 225
impressió 181
impressió clara 217
impressió de xarxa 226
impressió difuminada 224
impressió dúplex 180
impressió lenta 179
interrupcions 218
línies 218, 223
línies disperses 224
línies, còpies 231
Linux 239
material 215, 231
menú Troubleshooting

(Resolució de
problemes) 49

mida de còpia 233
missatges d'error, llista en ordre

alfabètic 183

missatges d'error, llista

numèrica 183

missatges del tauler de control,

numèric 183

pàgines en blanc 180
pàgines inclinades 221
paper arrissat 222
paper arrugat 179, 222
paper legal 240
problemes de PostScript 240
problemes del Windows 235
qualitat 215
qualitat de la còpia 230
qualitat de text 221, 224
registre d'incidències 49
repetició de defectes 220
restes de ratlles 223
safates 179
taques petites 217
text 180
tòner, taca 219
xarxes 34

Resolution Enhancement

technology (REt) 158

restes de ratlles, resolució de

problemes 223

restriccions del material 265
REt (Resolution Enhancement

technology) 48, 158

retenció, tasca

emmagatzemat 98
impressió de prova 94

retenció, tasques

accediu-hi 94
característiques 94
còpies ràpides 96
privades 95

roleus

kit de manteniment,

inclòs 163

ruta d'impressió automàtica a doble

cara

copiar documents 120

294 Índex

CAWW

background image

S

safata 1

carregueu material

especial 76

carregueu paper 73
embussos, elimineu 207
imprimiu des de 75
material admès 68
material de mida personalitzada,

imprimiu a 85

material girat, imprimiu a 82
missatge d'error de

càrrega 190

missatge d'error de tipus o mida

inesperats 185

missatge d'error inseriu o

tanqueu 190

models que inclouen 2
resolució de problemes 179
ubiqueu 6, 7, 8

safata 2

carregueu 75
detecció de la mida del material,

automàtica 68

embussos, elimineu 207
material admès 69
material de mida personalitzada,

imprimiu a 85

material girat, imprimiu a 82
models que inclouen 2
resolució de problemes 179
ubiqueu 6, 7, 8

safata 3

carregueu 75
detecció de la mida del material,

automàtica 68

embussos, elimineu 207
material admès 69
material de mida personalitzada,

imprimiu a 85

models que inclouen 2
resolució de problemes 179
ubiqueu 6, 7, 8

safata 4

carregueu 75
detecció de la mida del material,

automàtica 68

material admès 69

material de mida personalitzada,

imprimiu a 85

models que inclouen 3

safata 5

carregueu 75
detecció de la mida del material,

automàtica 68

material admès 69
material de mida personalitzada,

imprimiu a 85

models que inclouen 2
ubiqueu 8

safata 6

carregueu 75
detecció de la mida del material,

automàtica 68

material admès 69
material de mida personalitzada,

imprimiu a 85

models que inclouen 2
ubiqueu 8

safata de sortida

embussos, elimineu 202

safata per a 500 fulls. Consulteu

safata 3

safata polivalent. Consulteu safata

1

safates

carregueu paper 73
detecció de la mida del material,

automàtica 68

embussos, elimineu 207
estat, consulteu-lo amb la Caixa

d'eines d'HP 151

impressió a doble cara 106,

110

incloses 2
materials admesos 68
missatge d'error de tipus o mida

inesperats 185

missatge d'error inseriu o

tanqueu 190

paràmetres del

Macintosh 158

paràmetres per defecte 43
plenes, missatges d'error 191
problemes d'alimentació,

resoleu 232

proves del camí del paper 50
registre, configuració 47

resolució de problemes 179
ubiqueu 6, 7, 8

safates d'entrada. Consulteu

safates

safates d'entrada del paper.

Consulteu safates

safates de sortida

plenes, missatges d'error 191

safates per a 500 fulls

missatge d'error de tipus o mida

inesperats 185

missatge d'error inseriu o

tanqueu 190

safates, de sortida

paper arrugat, resolució de

problemes 179

seguretat

paràmetres 34

Send to Folder (Envia a

carpeta) 137

Send to Workflow (Envia a flux de

treball) 138

sensors, proveu 51
servei

Distribuïdors autoritzats

d'HP 251

torneu a embalar el

dispositiu 253

servei d'atenció

torneu a embalar el

dispositiu 253

servei d'atenció al client

torneu a embalar el

dispositiu 253

Servei d'atenció al

client d'HP 251

servei in situ al dia següent 253
servei in situ setmanal 253
servei tècnic

torneu a embalar el

dispositiu 253

Servidor d'impressió HP Jetdirect

configuració 60
traieu 281

servidor d'impressió HP Jetdirect

instal·leu 280
missatges d'error 188
models que inclouen 2
números de referència 244

CAWW

Índex 295

background image

Servidor d'impressió Jetdirect

models que inclouen 2
paràmetres 31

servidor d'impressió Jetdirect

configurar 60
instal·leu 280
missatges d'error 188
números de referència 244

Servidor d'impressió Jetdirect d'HP

paràmetres 31

servidor SMTP

busqueu passarel·les 129
passarel·les, busqueu 129
proveu 129

servidor web incrustat 14, 153
servidors HMTP

valideu les adreces de

passarel·la 234

servidors LDAP

connecteu a 128
missatges d'error 190
valideu les adreces de

passarel·la 234

servidors SMTP

busqueu les passarel·les 129
configureu l'adreça de

passarel·la 128

connecteu a 128
valideu les adreces de

passarel·la 234

sistemes operatius admesos 10
sobreeiximent del buffer

sèrie 184

sobres

arrugats, resolució de

problemes 222

carregueu 76
emmagatzematge 72
especificacions 64, 69

solució de problemes

embussos 195, 211
llista de comprovació 172
missatges, tipus de 182
velocitat 172

subministraments

autenticació 160
avisos de correu

electrònic 150

característiques 5

encarregueu amb la Caixa

d'eines d'HP 152

encarregueu mitjançant el

servidor web incrustat 155

errors de memòria 183
estat, consulteu-lo amb el

servidor web incrustat 153

estat, consulteu-lo amb la Caixa

d'eines d'HP 151

estat, consulteu-lo amb la utilitat

de la impressora HP 157

falsificacions 160
intervals de substitució 159
menú Management

(Gestió) 30

menú Resets (Valors

inicials) 53

no HP 160
pàgina d'estat, imprimiu 148
reciclatge 263
substitució dels cartutxos

d'impressió 161

subministraments falsificats 160
subministraments que no són

d'HP 160

substituïu

kits de manteniment 163

substituïu els cartutxos

d'impressió 161

SupportPack, HP 254

T

tapa, netegeu 166
taques petites, resolució de

problemes 217, 223

taques, resolució de

problemes 217, 223

targetes d'EIO

errors 188
instal·leu 280
ranures 272
traieu 281

targetes EIO

números de referència 244
sobreeiximent del buffer 184

targetes Ethernet, números de

referència 244

tasca d'emmagatzematge

impressió de prova 94

tasques

paràmetres del

Macintosh 158

tasques d'impressió

paràmetres per defecte 26

tasques d'impressió de prova 94
tasques emmagatzemades 98
tasques privades 95
tasques retingudes 94
tasques, emmagatzematge de

còpies ràpides 96
paràmetres 29
privades 95

tauler de control

accés denegat 188
ajuda 20
botons 18
botons de la pantalla tàctil 20
llums 18
menú Administration

(Administració) 21

menú Default Job Options

(Opcions de la tasca per
defecte) 22

menú Device Behavior

(Comportament del
dispositiu) 41

menú E-mail Setup

(Configuració del correu
electrònic) 40

menú Fax Setup (Configuració

del fax) 38

menú Information

(Informació) 21

menú Initial Setup (Configuració

inicial) 30

menú Management

(Gestió) 29

menú Print Quality (Qualitat

d'impressió) 47

menú Resets (Valors

inicials) 52

menú Send Setup (Envia

configuració) 41

menú Service (Servei) 53
menú Time/Scheduling (Hora/

Planificació) 27

menú Troubleshooting

(Resolució de
problemes) 49

296 Índex

CAWW

background image

missatges, llista en ordre

alfabètic 183

missatges, llista

numèrica 183

missatges, tipus de 182
pantalla de còpia 114
pantalla del correu

electrònic 131

Pantalla Home (Inicia) 18
paràmetres 12
paràmetres de la

grapadora 92

paràmetres per defecte 42
prova 52
sons en prémer una tecla,

paràmetres per defecte 42

ubiqueu 6, 7, 8

tauler del paperl

netegeu pàgina, imprimiu 168

tecles, tauler de control

pantalla tàctil 20
sons, configuració 42
ubiqueu 18

tecnologia de millora de la resolució

(REt) 48

temps d'espera d'inactivitat 42
text, resolució de problemes

caràcters malformats 221
difuminat 224, 231
distorsionat 180
interrupcions 218

tipus, suports

seleccionar safates per 88

tires blanques o

descolorides 230

tòner

densitat 158
mode econòmic 48
problemes d'adherència,

resoleu 231

solt, resolució de

problemes 220

taca, resolució de

problemes 219

tòner solt, resolució de

problemes 220

tòner taca, resolució de

problemes 219

Toolbox. Consulteu HP Toolbox

torneu a embalar el

dispositiu 253

totes dues cares, copieu

paràmetres per defecte 23

totes dues cares, imprimiu a

paràmetres per defecte 27

transparències

carregueu 76
especificacions 65, 69
HP, encarregueu 246

U

Unió Europea, deposició de

rebuigs 265

Utilitat de la impressora

HP 157

utilitat de la impressora HP,

Macintosh 14, 157

Ú

Ús de papers/portades

diferents 104

V

valideu les adreces de

passarel·la 234

valors predefinits

(Macintosh) 108

velocitat

pàgines per minut 2
resolució de problemes 179
solució de problemes 172

velocitat del processador 4
vidre

mides admeses 132

vidre de l'escàner

copieu des del 78
netegeu 165

vitel·la 66

W

webs

Cura fàcil de la impressora

HP 15

Windows

característiques del

controlador 102

components de programari 15
controlador d'impressió

universal 11

controladors admesos 10, 11

paràmetres del

controlador 13, 102

resolució de problemes 235
sistemes operatius

admesos 10

X

xarxes

adreça IP 57
busqueu les passarel·les

SMTP 129

busqueu passarel·les

SMTP 129

configurar 57
configureu les adreces de

passarel·la 128

connexió, ubiqueu 9
desactivar DLC/LLC 60
diagnòstics 34
HP Web Jetadmin 156
inhabilitació de protocols 59
màscara de subxarxa 58
missatges d'error del servidor

d'impressió HP Jetdirect 188

pàgina de configuració de

protocol, imprimiu 38

paràmetres AppleTalk 33
paràmetres de velocitat

d'enllaç 37

paràmetres del

Macintosh 158

paràmetres DLC/LLC 33
paràmetres IPX/SPX 33
paràmetres TCP/IP 31, 57
passarel·la per defecte 58
proveu els paràmetres

d'SMTP 129

resolució de problemes

d'impressió 226

seguretat 34
servidors d'impressió HP

Jetdirect, models que
inclouen 2

servidors SMTP 128
valideu les adreces de

passarel·la 234

CAWW

Índex 297

background image

298 Índex

CAWW

background image
background image

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

*Q7829-90955*

*Q7829-90955*

Q7829-90955