Ajuda HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series

background image
background image
background image

MFP HP LaserJet M5025 i HP LaserJet

M5035 Series

Guia de l'usuari

background image

Copyright i llicència

Es prohibeix la reproducció, adaptació o
traducció sense el permís previ per escrit,
excepte en els termes que contemplin les
lleis de propietat intel·lectual.

La informació d’aquest document està
subjecta a canvis sense previ avís.

Les úniques garanties pels productes i
serveis de HP s’especifiquen en les
declaracions de garantia expresses que
acompanyen els productes i serveis
esmentats. Cap informació d’aquest
document pot ésser considerada com una
garantia addicional. HP no serà responsable
del errors u omissions tècnics o d’edició que
contingui aquest document.

Número de referència: Q7829-90955

Crèdits de marca registrada

Adobe

®

, Acrobat

®

i PostScript

®

són marques

comercials d'Adobe Systems Incorporated.

Linux és una marca registrada als EE.UU. de
Linus Torvalds.

Microsoft

®

, Windows

®

i Windows NT

®

són

marques registrades als EE.UU. de
Microsoft Corporation.

UNIX

®

és una marca registrada de The Open

Group.

ENERGY STAR

®

i el logotip d'ENERGY

STAR

®

són marques registrades als Estats

Units de l'Agència de protecció ambiental
nord-americana (EPA).

© 2006 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Edition 2, 6/2009

background image

Índex de continguts

1 Conceptes bàsics

Comparativa de dispositius .................................................................................................................. 2
Comparativa de característiques .......................................................................................................... 4
Solució .................................................................................................................................................. 6

Components del dispositiu ................................................................................................... 6
Ports de la interfície ............................................................................................................. 9

Programari del dispositiu .................................................................................................................... 10

Sistemes operatius admesos ............................................................................................. 10
Controladors d'impressora admesos ................................................................................. 10
Seleccioneu el controlador correcte per a la impressora ................................................... 11

Controladors de la impressora universals ......................................................... 11
Configuració automàtica del controlador ........................................................... 11
Actualitza ara .................................................................................................... 12
Configuració prèvia del controlador d'HP .......................................................... 12

Prioritat dels paràmetres d'impressió ................................................................................. 12
Obriu els controladors de la impressora ............................................................................ 13
Programari per als ordinadors Macintosh .......................................................................... 13

Elimineu programari dels sistemes operatius Macintosh .................................. 14

Utilitats ............................................................................................................................... 14

HP Web Jetadmin ............................................................................................. 14
Servidor web incrustat ....................................................................................... 14
Programari Cura fàcil de la impressora HP ....................................................... 15

Sistemes operatius admesos ........................................................... 15
Exploradors admesos ....................................................................... 15

Altres components i utilitats .............................................................................. 15

2 Tauler de control

Utilitzeu el tauler de control ................................................................................................................ 18

Disseny del tauler de control ............................................................................................. 18
Pantalla Home (Inicia) ....................................................................................................... 18
Botons de la pantalla tàctil ................................................................................................. 20
Sistema d'ajuda del tauler de control ................................................................................. 20

Utilitzeu el menú Administration (Administració) ................................................................................ 21

Desplaceu-vos pel menú Administration (Administració) .................................................. 21
Menú Information (Informació) ........................................................................................... 21
Menú Default Job Options (Opcions de la tasca per defecte) ........................................... 22

Default Options for Originals (Opcions per defecte per als originals) ............... 23
Default Copy Options (Opcions de còpia per defecte) ...................................... 23
Default Fax Options (Opcions de fax per defecte) ............................................ 24

CAWW

iii

background image

Default E-mail Options (Opcions de correu electrònic per defecte) .................. 25
Default Send to Folder Options (Opcions per defecte de la carpeta Envia
a) ....................................................................................................................... 26
Default Print Options (Opcions d'impressió per defecte) .................................. 26

Menú Time/Scheduling (Hora/Planificació) ........................................................................ 27
Menú Management (Gestió) .............................................................................................. 29
Menú Initial Setup (Configuració inicial) ............................................................................ 30

Xarxa i E/S ........................................................................................................ 30
Fax Setup (Configuració del fax) ....................................................................... 38
E-mail Setup (Configuració del correu electrònic) ............................................. 40
Menú Send Setup (Envia configuració) ............................................................. 41

Menú Device Behavior (Comportament del dispositiu) ...................................................... 41
Menú Print Quality (Qualitat d'impressió) .......................................................................... 47
Menú Troubleshooting (Resolució de problemes) ............................................................. 49
Menú Resets (Valors inicials) ............................................................................................ 52
Menú Service (Servei) ....................................................................................................... 53

3 Configuració d'entrada/sortida (E/S)

Configuració USB ............................................................................................................................... 56
Configuració de xarxa ........................................................................................................................ 57

Configuració de paràmetres TCP/IPv4 .............................................................................. 57

Establiment d'una adreça IP ............................................................................. 57
Establiment de la màscara de subxarxa ........................................................... 58
Establiment de la passarel·la per defecte ......................................................... 58

Configuració de paràmetres TCP/IPv6 .............................................................................. 59
Inhabilitació de protocols de xarxa (opcional) .................................................................... 59

Desactivar IPX/SPX .......................................................................................... 59
Desactivar AppleTalk ........................................................................................ 60
Desactivar DLC/LLC ......................................................................................... 60

servidors d'impressió EIO HP Jetdirect EIO ...................................................................... 60

4 Material i safates

Directrius generals per al material ...................................................................................................... 62

Paper que més val no utilitzar ........................................................................................... 62
El paper pot fer malbé el dispositiu .................................................................................... 62
Especificacions generals per al material ........................................................................... 63

Directrius generals per al material ...................................................................................................... 64

Seleccioneu el mode correcte per al fusor ........................................................................ 66

Trieu el material d'impressió .............................................................................................................. 68

Detecció automàtica de la mida ......................................................................................... 68
Mides i pes del material admesos ..................................................................................... 68

Entorn d'impressió i emmagatzematge del paper .............................................................................. 72
Carregueu el material a les safates d'entrada .................................................................................... 73

Carregueu la safata 1 (safata polivalent) ........................................................................... 73
Personalitzeu l'operació de la safata 1 ............................................................................. 75
Carregueu les safates 2 i 3 (i les safates opcionals 4, 5 i 6) ............................................ 75
Carregueu material especial .............................................................................................. 76

Carregueu documents per enviar-los per fax, copiar-los i escanejar-los ........................................... 78

Carregueu un document damunt el vidre de l'escàner ...................................................... 78
Carregueu l'alimentador de documents automàtic (ADF) .................................................. 80

iv

CAWW

background image

Imprimiu al material girat ................................................................................................................... 82
Imprimiu imatges a sang ................................................................................................................... 84
Imprimiu a material de mida personalitzada ...................................................................................... 85

Directrius per imprimir a paper de mida personalitzada .................................................... 85
Definiu mides de paper personalitzades ............................................................................ 85
Carregueu material de mida personalitzada a la safata 1 ................................................. 85
Carregueu material de mida personalitzada a les safates 2 i 3 (i les safates opcionals 4,
5 i 6) ................................................................................................................................... 86

Control dels treballs d'impressió ........................................................................................................ 88

5 Característiques del dispositiu

Utilitzeu la grapadora ......................................................................................................................... 90

Carregueu grapes .............................................................................................................. 90
Grapeu materials ............................................................................................................... 91

Utilitzeu les característiques d'emmagatzematge de tasques ........................................................... 94

Obteniu accés als paràmetres d'emmagatzematge de tasques ........................................ 94
Utilitzeu la funció d'impressió de prova: ............................................................................. 94

Creeu tasques d'impressió de prova ................................................................. 95
Imprimiu les còpies que queden d'una tasca d'impressió de prova .................. 95
Elimineu una tasca d'impressió de prova .......................................................... 95

Utilitzeu la funció de tasca privada .................................................................................... 95

Creeu una tasca privada ................................................................................... 96
Imprimiu una tasca privada ............................................................................... 96
Elimineu una tasca privada ............................................................................... 96

Utilitzeu la funció de còpia ràpida ...................................................................................... 96

Creeu una tasca de còpia ràpida ...................................................................... 97
Imprimiu còpies addicionals d'una tasca de còpia ràpida ................................. 97
Suprimiu una tasca de còpia ràpida ................................................................. 97

Utilitzeu la funció de tasca emmagatzemada .................................................................... 98

Creeu una tasca de còpia emmagatzemada .................................................... 98
Creeu una tasca d'impressió emmagatzemada ................................................ 98
Imprimiu una tasca emmagatzemada ............................................................... 98
Esborreu una tasca emmagatzemada .............................................................. 99

6 Tasques d'impressió

Utilitzeu les funcions del controlador de la impressora del Windows ............................................... 102

Crear i utilitzar configuracions ràpides ............................................................................. 102
Utilitzar filigranes ............................................................................................................. 103
Canviar la mida dels documents ...................................................................................... 103
Definir una mida de paper personalitzada des del controlador de la impressora ............ 104
Utilitzar papers i portades d'impressió diferents .............................................................. 104
Imprimir una primera pàgina en blanc ............................................................................. 104
Imprimir diverses pàgines en un full de paper ................................................................. 104
Impressió a les dues cares del paper .............................................................................. 105

Utilitzar la impressió dúplex automàtica .......................................................... 106
Imprimir a les dues cares manualment ........................................................... 106
Opcions de disseny per imprimir a les dues cares .......................................... 106

Utilitzar la pestanya Serveis ............................................................................................ 107

Utilitzeu les funcions del controlador de la impressora del Macintosh ............................................. 108

Crear i utilitzar valors predefinits ..................................................................................... 108

CAWW

v

background image

Imprimir una portada ........................................................................................................ 109
Imprimir diverses pàgines en un full de paper ................................................................. 109
Impressió a les dues cares del paper .............................................................................. 109

Cancel·leu una petició d'impressió ................................................................................................... 111

Com aturar la tasca d'impressió actual des del tauler de control .................................... 111
Com aturar la tasca d'impressió actual des del programa ............................................... 111

7 Còpia

Utilització de la pantalla de còpia ..................................................................................................... 114
Definició de les opcions de còpia per defecte .................................................................................. 115
Instruccions de còpia bàsiques ........................................................................................................ 116

Còpia des del vidre de l'escàner ...................................................................................... 116
Còpia des de l'alimentació de documents ....................................................................... 116

Ajustament dels paràmetres de còpia .............................................................................................. 117
Modificació del paràmetre d'intercal·lació de còpies ........................................................................ 119
Còpia de documents a doble cara .................................................................................................... 120

Còpia manual de documents a doble cara ...................................................................... 120
Còpia automàtica de documents a doble cara (només models dúplex) .......................... 120

Còpia d'originals de mides diferents ................................................................................................ 122
Còpia de fotos i llibres ...................................................................................................................... 123
Combinació de treballs de còpia amb Job Build .............................................................................. 124
Cancel·lació d'un treball de còpia ..................................................................................................... 125

8 Escanegeu i envieu un correu electrònic

Configureu els paràmetres del correu electrònic .............................................................................. 128

Protocols admesos .......................................................................................................... 128
Configureu els paràmetres del servidor de correu electrònic .......................................... 128
Busqueu les passarel·les ................................................................................................. 129

Busqueu l'adreça SMTP des del tauler de control del dispositiu .................... 129
Busqueu les passarel·les SMTP des d'un programa de correu electrònic ...... 129

Utilitzeu la pantalla Send E-Mail (Envia correu electrònic) ............................................................... 131
Realitzeu les funcions bàsiques de correu electrònic ...................................................................... 132

Carregueu documents ..................................................................................................... 132
Envieu documents ........................................................................................................... 132

Envieu un document ....................................................................................... 132
Utilitzeu la funció d'ompliment automàtic ........................................................ 133

Utilitzeu la llibreta d'adreces ............................................................................................................. 134

Creeu una llista de destinataris ....................................................................................... 134
Utilitzeu la llibreta d'adreces local .................................................................................... 134

Afegiu aldreces de correu electrònic a la llibreta d'adreces local .................... 135
Suprimiu les adreces de correu electrònic de la llibreta d'adreces local ......... 135

Canvieu els paràmetres del correu electrònic per a la tasca actual ................................................. 136
Escanegeu a una carpeta ................................................................................................................ 137
Escanegeu a una destinació del flux de treball ................................................................................ 138

9 Fax

Fax analògic ..................................................................................................................................... 140

Instal·leu l'accessori de fax .............................................................................................. 140
Connectar l'accessori de fax a una línia de telèfon ......................................................... 143

vi

CAWW

background image

Configurar y utilitzar les funcions de fax .......................................................................... 144

Fax digital ......................................................................................................................................... 145

10 Gestioneu i manteniu el dispositiu

Utilitzeu pàgines d'informació ........................................................................................................... 148
Configureu els avisos de correu electrònic ...................................................................................... 150
Utilitzeu el Programari Cura fàcil de la impressora HP .................................................................... 151

Obriu la Programari Cura fàcil de la impressora HP ........................................................ 151
Apartats Programari Cura fàcil de la impressora HP ....................................................... 151

Utilitzeu el servidor web incrustat ..................................................................................................... 153

Obriu el servidor web incrustat mitjançant una connexió de xarxa .................................. 153
Apartats del servidor web incrustat .................................................................................. 153

Utilitzeu el programari HP Web Jetadmin ........................................................................................ 156
Utilitzeu la utilitat de la impressora d'HP per a Macintosh ............................................................... 157

Obriu la utilitat de la impressora HP ................................................................................ 157
Paràmetres de la utilitat de la impressora HP ................................................................. 157

Gestioneu els subministraments ...................................................................................................... 159

Duració dels subministraments ........................................................................................ 159
Intervals aproximats de substitució dels cartutxos d'impressió ....................................... 159
Gestioneu el cartutx d'impressió ...................................................................................... 159

Emmagatzematge del cartutx d'impressió ...................................................... 159
Utilitzeu cartutxos d'impressió originals d'HP .................................................. 159
Directrius d'HP sobre cartutxos d'impressió que no són d'HP ........................ 160
Autenticació del cartutx d'impressió ................................................................ 160
Línia directa de fraus d'HP i lloc web .............................................................. 160

Substituïu els subministraments i els components ........................................................................... 161

Directrius per substituir els subministraments ................................................................. 161
Canvieu el cartutx d'impressió ......................................................................................... 161
Realitzeu un manteniment preventiu ............................................................................... 163

Manteniment preventiu per al motor d'impressió ........................................... 163
Kit de manteniment de l'ADF ........................................................................... 164

Netegeu el dispositiu ........................................................................................................................ 165

Netegeu l'exterior ............................................................................................................. 165
Netegeu el vidre de l'escàner .......................................................................................... 165
Netegeu el reforç de la tapa de l'escàner ........................................................................ 166
Netegeu l'ADF .................................................................................................................. 167
Neteja del camí del paper ................................................................................................ 168

Calibreu el dispositiu ........................................................................................................................ 169

11 Resolució de problemes

Llista de comprovació de solució de problemes ............................................................................... 172

Factors que afecten el rendiment .................................................................................... 172

Diagrama de flux per a la resolució de problemes ........................................................................... 173
Resolució de problemes d'impressió generals ................................................................................. 179
Tipus de missatges del tauler de control .......................................................................................... 182
Missatges del tauler de control ......................................................................................................... 183
Causes comunes d'embussos ......................................................................................................... 194
Ubicacions dels embussos ............................................................................................................... 195
Recuperació d'embussos ................................................................................................................. 196
Elimineu els embussos ..................................................................................................................... 197

CAWW

vii

background image

Elimineu els embussos de l'alimentador de documents automàtic (ADF) ....................... 197
Elimineu els embussos de la grapadora/apiladora .......................................................... 199
Elimineu els embussos del camí de sortida ..................................................................... 202
Elimineu els embussos del comunicador dúplex opcional ............................................... 204
Elimineu els embussos de la zona del cartutx d'impressió .............................................. 205
Elimineu els embussos de la zona de la safata d'entrada ............................................... 207

Elimineu els embussos de la zona d'entrada de la safata 1 ........................... 207
Elimineu els embussos de les zones d'entrada de les safates 2 i 3. .............. 207
Elimineu els embussos de les zones d'entrada de les safates opcionals. ...... 209

Solucioneu embussos repetits ......................................................................................... 211

Elimineu els embussos de grapes .................................................................................................... 212
Solucioneu els problemes de qualitat d'impressió ........................................................................... 215

Problemes de qualitat d'impressió relacionats amb el material ....................................... 215
Problemes de qualitat d'impressió relacionats amb l'entorn ............................................ 215
Problemes de qualitat d'impressió relacionats amb els embussos ................................. 215
Exemples de defectes d'imatge ....................................................................................... 215
Impressió clara (una part de la pàgina) .......................................................................... 217
Impressió clara (pàgina sencera) ................................................................................... 217
Taques petites ................................................................................................................ 217
Interrupcions ................................................................................................................... 218
Línies .............................................................................................................................. 218
Fons gris ......................................................................................................................... 219
Taca de tòner .................................................................................................................. 219
Tòner solt ........................................................................................................................ 220
Repetició de defectes ..................................................................................................... 220
Repetició d'imatge ........................................................................................................... 220
Caràcters malformats ..................................................................................................... 221
Pàgines inclinades ........................................................................................................... 221
Arrissat o ondulat ............................................................................................................ 222
Arrugues o doblecs ......................................................................................................... 222
Línies blanques verticals ................................................................................................ 223
Restes de ratlles ............................................................................................................. 223
Clapes blanques sobre negre ......................................................................................... 223
Línies disperses .............................................................................................................. 224
Impressió difuminada ...................................................................................................... 224
Repetició d'imatge aleatòria ............................................................................................ 225

Resolució de problemes d'impressió de xarxa ................................................................................. 226
Resolució de problemes de fax ........................................................................................................ 227

Resolució de problemes d'enviament .............................................................................. 227
Resolució de problemes de recepció ............................................................................... 228

Resolució de problemes de còpia .................................................................................................... 230

Preveniu problemes de còpia .......................................................................................... 230
Problemes d'imatge ......................................................................................................... 230
Problemes de tractament del material ............................................................................. 231
Problemes de rendiment .................................................................................................. 233

Resolució de problemes de correu electrònic .................................................................................. 234

Valideu l'adreça de la passarel·la d'SMTP ...................................................................... 234
Valideu l'adreça de la passarel·la d'LDAP ....................................................................... 234

Resolució de problemes comuns del Windows ............................................................................... 235
Resolució de problemes comuns del Macintosh .............................................................................. 236

viii

CAWW

background image

Resolució de problemes de Linux .................................................................................................... 239
Resolució de problemes de PostScript ............................................................................................ 240

Problemes generals ......................................................................................................... 240

Apèndix A Subministraments i accessoris

Comanda de consumibles, peces i accessoris ................................................................................ 242

Comanda directament a HP ............................................................................................ 242
Comanda a través de proveïdors de serveis o d'assistència tècnica. ............................. 242
Feu la comanda directament a través del servidor web incrustat (per a les impressores
connectades a la xarxa) ................................................................................................... 242
Fer la comanda directament a través del programari HP Easy Printer Care ................... 242

Números de referència ..................................................................................................................... 243

Accessoris ....................................................................................................................... 243
Kits de subministraments i manteniment ......................................................................... 243
Memòria ........................................................................................................................... 243
Cables i interfícies ........................................................................................................... 244
Material d'impressió ......................................................................................................... 244

Apèndix B Servei i assistència

Declaració de garantia limitada de Hewlett-Packard ........................................................................ 247
Servei de garantia amb reparacions pròpies del client .................................................................... 249
Cartutx d'impressió : declaració de garantia limitada ....................................................................... 250
Servei d'atenció al client d'HP .......................................................................................................... 251

Serveis en línia ................................................................................................................ 251
Assistència telefònica ...................................................................................................... 251
Informació electrònica, de controladors i utilitats de programari ..................................... 251
Encarregueu a HP directament els accessoris o subministraments ................................ 251
Informació de servei d'HP ................................................................................................ 251
Contractes de servei d'HP ............................................................................................... 251
Programari Cura fàcil de la impressora HP ..................................................................... 252
Assistència i informació d'HP per als ordinadors Macintosh ........................................... 252

Contractes de manteniment d'HP .................................................................................................... 253

Contractes de serveis in situ ............................................................................................ 253

Servei in situ al dia següent ............................................................................ 253
Servei in situ setmanal (volum) ....................................................................... 253

Torneu a embalar el dispositiu ......................................................................................... 253
Garantia ampliada ........................................................................................................... 254

Apèndix C Especificacions

Especificacions físiques ................................................................................................................... 256
Especificacions elèctriques .............................................................................................................. 257
Emissions acústiques ....................................................................................................................... 258
Entorn operatiu ................................................................................................................................. 259

Apèndix D Informació normativa

Normatives de la FCC ...................................................................................................................... 262
Programa de responsabilitat mediambiental del producte ............................................................... 263

Protecció del medi ambient ............................................................................................. 263
Producció d'ozó ............................................................................................................... 263

CAWW

ix

background image

Consum elèctric ............................................................................................................... 263
Consum de tòner ............................................................................................................. 263
Utilització del paper ......................................................................................................... 263
Plàstics ............................................................................................................................ 263
Subministraments per a la impressió LaserJet d'HP ....................................................... 263
Informació sobre el programa de Devolució i reciclatge de subministraments per a la
impressió d'HP ................................................................................................................. 264
Paper ............................................................................................................................... 264
Restriccions del material .................................................................................................. 265
Deposició d'equips per part dels usuaris a les llars privades de la Unió Europea .......... 265
Full de dades de seguretat del material (MSDS) ............................................................. 266
Si voleu més informació ................................................................................................... 266

Declaració sobre telecomunicacions ................................................................................................ 267
Declaració de conformitat ................................................................................................................. 268
Declaracions de seguretat ................................................................................................................ 269

Seguretat del làser ........................................................................................................... 269
Normatives del DOC per al Canadà ................................................................................ 269
Declaració de VCCI (Japó) .............................................................................................. 269
Declaració del cable elèctric (Japó) ................................................................................. 269
Declaració d'interferències electromagnètiques (EMI) .................................................... 269
Declaració d'interferències electromagnètiques (Taiwan) ............................................... 270
Declaració del làser per a Finlàndia ................................................................................ 270

Apèndix E Treballeu amb targetes de memòria i de servidor d'impressió.

Visió general ..................................................................................................................................... 272
Instal·leu memòria de la impressora ................................................................................................ 273

Per instal·lar memòria de la impressora .......................................................................... 273

Comproveu la instal·lació del DIMM ................................................................................................. 277
Estalvieu recursos (recursos permanents) ...................................................................................... 278
Habiliteu la memòria per al Windows ............................................................................................... 279
Utilitzeu les targetes de servidor d'impressió HP Jetdirect .............................................................. 280

Instal·leu una targeta de servidor d'impressió HP Jetdirect ............................................. 280
Traieu una targeta de servidor d'impressió HP Jetdirect ................................................. 281

Glossari ............................................................................................................................................................ 283

Índex ................................................................................................................................................................. 285

x

CAWW

background image

1